Skånes Fria

Skogsträdgårdar – det nya gröna

Att odla grödor i en skogsliknande trädgård kräver varken gödsling eller bekämpningsmedel. De bitarna tar insekterna, träden och växterna hand om. Nu sprids idén och filosofin om ”skogsträdgårdar” runt om i Skåne.

I veckan påbörjades designen av en skogsträdgård på aktivitetshuset Drömmarnas hus som huserar i en gammal herrgård i stadsdelen Rosengård i Malmö. Mitt emellan betong och höghus.

– Tanken är att skapa något utifrån vad som är hållbart på lång sikt. Det är tänkt som en inspirationsplats, säger projektkoordinatorn Åsa Johansson på Drömmarnas hus.

Idén med en skogsträdgård är att alla växter och djur samverkar till varandras existens.

– Vi vill imitera skogens sätt att tillsätta näring och kommer att plantera träd, buskar och växter. En skogsträdgård kräver inte så mycket skötsel och är ekologisk.

Och det handlar lika mycket om filosofi som om ett konkret och miljömässigt sätt att få fram mat på, menar Hugo Malm, aktiv inom omställningsrörelsen och föreningen Skogsträdgårdens vänner.

– I stället för att jobba mot naturen jobbar vi med den. På så sätt gör naturen oss tjänster och på en liten och lättskött yta kan vi odla mycket mat. Det kan hjälpa om vi ska ställa om från ett fossilberoende samhälle.

I Rosengård är det inte att skörda frukter eller ätbara växter som är det främsta syftet med trädgården. Tanken är snarare att den ska fungera som ett pedagogiskt verktyg för att förmedla idén om ett hållbart samhälle.

– Det är både barngrupper och vuxna här, det är tänkt att man ska kunna prata och resonera kring trädgården och hur den är uppbyggd. Jag tror att alla som bor i staden behöver komma närmare en förståelse för hur mat blir till, både bland unga och vuxna.

Även i det nya rekreationsområdet Lindängelund i Malmö som började byggas i veckan planeras det för en skogsträdgård. Bakom projektet står Permakulturföreningen Skåne och Glokala folkhögskolan. Esbjörn Wandt är en av initiativtagarna.

– Det handlar om att skapa något gemensamt för närmiljön, en typ av allmänning som kan bli till en långsiktig mötesplats för de som bor i Lindängen samtidigt som vi tar vara på ekosystemets dynamik och skapar ett ätligt landskap.

Trädgården som har arbetsnamnet Mullbärsbacken är planerad i anknytning till en befintlig dunge med träd.

– Vi kommer använda oss av den miljö som redan finns och ta dit de växter vi vill ha. Skuggan som träden fäller kommer till exempel användas för att reglera växtligheten.

Det finns även pågående skogsträdgårdsprojekt vid ett flertal förskolor i Malmö samt ett utanför Dalby i Lunds kommun som ännu är på planeringsstadiet. Den största och äldsta trädgården finns i Höör. Se artikeln nedan.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Vi har aldrig varit så felinformerade”

För drygt en månad sedan avgick generaldirektören för Tillväxtverket efter ett avslöjande i Dagens Nyheter. En seger för den fria pressen, skulle de flesta säga. Ett tecken på det motsatta, menar författaren och den förre chefredaktören för Le Monde Diplomatique Ignacio Ramonet.

Skånes Fria

Skogsträdgården visar på hållbarhet

I ett kuperat landskap utanför Höör, mellan åkrar, dungar och växthus ligger ett av omställningsrörelsens flaggskepp – Skogsträdgården i Holma.

Skånes Fria

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

Skånes Fria

Allt fler fristäder för hbtq-flyktingar

De flyr sina hemländer för att deras känslor är förknippade med livsfara – men på Migrationsverkets boenden tvingas de återigen dölja sin sexualitet. Under året som gått har tre nya kaféer öppnats i Skåne för att erbjuda hbtq-flyktingar en fristad.

Skånes Fria

© 2023 Fria.Nu