Skånes Fria

Skogsträdgården visar på hållbarhet

I ett kuperat landskap utanför Höör, mellan åkrar, dungar och växthus ligger ett av omställningsrörelsens flaggskepp – Skogsträdgården i Holma.

När Skånes Fria Tidning kommer på besök står Britta Nylinder och påtar i en intilligande trädgård. Hon är en av de runt tio personer som minst en gång i månaden håller efter vad som blivit Sveriges största skogsträdgård.

– Man kan beskriva det som ett odlingssystem som har naturen som förebild. En blandning av det vilda och det ordnade, säger hon och visar vägen in mot en höstfalnande grönska där trädgården breder ut sig.

Från en träsnidad portal hänger gröna vindruvsklasar och små upptrampade gångar leder oss genom den varierande växtligheten. Här och var syns odlingsgruppens ingrepp. En grop är grävd, en damm har anlagts och mitt i grönskan står en blå regntunna.

– Det här är en klibbal, säger Britta Nylinder, tummar på ett blad under en gren och fortsätter:

– Den tar upp kväve och ger systemet näring, på så sätt slipper man att gödsla.

Samma princip gäller all växtlighet i trädgården. Alla tar eller ger något till systemet. Och det är där som odlingsgruppen lägger sitt arbete – att skapa rätt kombination av växtlighet. En växt drar till sig ett djur som dödar ett skadedjur, ett annat drar till sig pollinerande bin och ännu ett drar upp näring från djupa jordlager. Alla har de sin

unika uppgift i det komplexa ekosystem som trädgården bildar.

– Det är som en experimentträdgård där det handlar om att skapa ett självförsörjande system.

Ett system som också har flera miljöfördelar, menar Britta Nylinder.

– I ett konventionellt jordbruk används mest ettåriga växter vilka kräver enorma insatser. Åkrar plöjs upp och näringsämnen lakas ut i vattendragen vilket bidrar till övergödningen.

En skogsträdgård är utformad för ett småskaligt jordbruk och i matväg är det främst olika typer av sallader, frön och nötter som produceras, berättar Britta Nylinder. Men tanken är att en skogsträdgård ska kunna vara en del i ett självförsörjande hushåll.

– Då behövs det också en vanlig trädgård där man odlar rotgrönsaker och mer proteinrika växter.

Fakta: 

Fakta

Omställningsrörelsens grundtanke är att arbeta lokalt med att minska sårbarheten som kommer med klimatförändringarna, oljetoppen samt den ekonomiska krisen. Genom att utgå ifrån vad som går att göra lokalt, arbetar omställningsgrupper med allt ifrån odling till bytesmarknader och lokal energiframställning. Omställningsrörelsen har funnits i Sverige i tre år.

Källa: Hugo Malm/Transition Sweden

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Vi har aldrig varit så felinformerade”

För drygt en månad sedan avgick generaldirektören för Tillväxtverket efter ett avslöjande i Dagens Nyheter. En seger för den fria pressen, skulle de flesta säga. Ett tecken på det motsatta, menar författaren och den förre chefredaktören för Le Monde Diplomatique Ignacio Ramonet.

Skånes Fria

Skogsträdgårdar – det nya gröna

Att odla grödor i en skogsliknande trädgård kräver varken gödsling eller bekämpningsmedel. De bitarna tar insekterna, träden och växterna hand om. Nu sprids idén och filosofin om ”skogsträdgårdar” runt om i Skåne.

Skånes Fria

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

Skånes Fria

Allt fler fristäder för hbtq-flyktingar

De flyr sina hemländer för att deras känslor är förknippade med livsfara – men på Migrationsverkets boenden tvingas de återigen dölja sin sexualitet. Under året som gått har tre nya kaféer öppnats i Skåne för att erbjuda hbtq-flyktingar en fristad.

Skånes Fria

© 2023 Fria.Nu