Fukushima fortsätter att brinna | Fria.Nu
Klas Lundström

Inledare


Klas Lundström
Fria Tidningen

Fukushima fortsätter att brinna

Ett år sen Fukushimas härdsmälta. Har världen dragit några lärdomar? Hinns det med långsiktiga lärdomar när katastrofer staplas på hög, avlöser varandra i sådan takt att människan aldrig ges tid och kraft att meditera över de skador som åsamkats henne, planetens ekologi och övriga invånare.

Numera flyter katastrofer in i varandra, som vore de sprungna ur en och samma härdsmälta; antända av samma fyrsticka. På sätt och vis är det sant, hemligheten bottnar i mänsklighetens uppskruvade tempo, krav och exploatering av planetens kropp. Ekvationen är enkel: katastrofer av Fukushimas art och omfattning är att vänta i frekventare takt så länge människan inte lär sig av sina misstag och övertro på teknikens trolldom.

Fukushimas härdsmälta berodde på mänskliga faktorer och teknikens svek. Säkerhetssystem dränktes enkelt av tsunamin, kvar stod förbryllad personal med pannor i djupa veck, politiker ljög om läget och ännu har varken energisektorn eller politiker erkänt hur nära det var att gå åt helvete, för långt fler än invånare utmed Japans östkust. Sådan är den moderna människan; en potpuri av regression och ovilja att ta in den mest basala insikten i dag: energiförbrukning, konsumtion och köttproduktion kan inte fortgå i samma takt. Alla vet vad som kommer att hända då.

Människan har bara en planet. Inte heller kärnkraftkatastrofen i Fukushima för ett år sedan förmådde påminna henne om det. Därför kommer Fukushima fortsätta att brinna tills han, hon och hen inser det.

Annons

© 2021 Fria.Nu