Jordens sista hemligheter | Fria.Nu
Klas Lundström

Inledare


Klas Lundström
Fria Tidningen

Jordens sista hemligheter

Som av en händelse spelade jag in ett avsnitt av Vetenskapens värld antingen före eller strax efter millennieskiftet. Just det avsnittet visade sig handla om Vostoksjön, en av nittiotalets intressantaste vetenskapshändelser; en orörd sjö bevarad och dold för omvärldens blickar cirka fyra kilometer under ogenomträngd is.

Vostoksjön tros ha uppstått för flera miljoner år sedan, samman med att istiden bildades och dåtidens grönområden täcktes av isvit tystnad. Det var på femtiotalet som Antarktis började koloniseras på allvar av Kalla krigets stormakter, baser upprättades och forskarlag började sondera de vita landskapen.

Först var det bara en tanke, som slogs bort som en omöjlighet, att den plana geografin längs planetens mest ogästvänliga plats och så nära Sydpolen man kan komma skulle ruva på en enorm underjordisk sjö. I decennier förblev det en teori, men 1996 besannades forskarvärldens förhoppningar och upptäckten av Vostoksjön (döpt efter den ryska forskarstationen belägen rakt ovanför sjön) var en världsnyhet.

Liksom forskare, geologer och astronomer rycktes jag med av tanken på en isolerad sjö flera kilometer under Antarktis omutbara istäcke. De vetenskapliga upptäckterna avlöste därefter varandra; sjön har tidvatten, den innehåller troligen syre och besitter liv i form av mikrober. Men vilket är priset av Vostoksjöns existens – kan den svåråtkomliga sjön inte lika gärna lära den moderna människan något som en oupptäckt och bevarad naturskatt, istället för att besökas och studeras på nära håll?

Sjön dröjer sig kvar som något okänt, som en påminnelse – om vad är svårt att sia om. Första februariveckans nyhet om att ett ryskt forskarlag borrat sig ända ner till Vostoksjöns ytskikt för vattenprover bjöd på en potpuri av förtjusning och uppgivenhet. Den förra på grund av de gåtor som sjön kan ruva på, det senare på grund av människans fortsatta besatthet av svar, och koloniala inställning till planeten som vore det hennes – och bara hennes – egendom.

Är det nödvändigt att penetrera och blottlägga jordens få kvarvarande hemligheter? Tanken seglar lätt iväg till associationer med de ännu hundratals okontaktade mindre civilisationer som lever bortom vetskap om Facebook, bostadskarriärer och enkla sjukdomar, inbäddade i hållbar jordbrukstillvaro i världens största regnskogar. Vad som förenar Vostoksjön med de samhällen som lever utanför alla vedertagna ramar i Amazonas, Västpapua och Vietnam är att de ännu inte penetrerats av ”den upplysta världen”. En efter en ”upptäcks” de, och kort senare konstateras det att de står i vägen för olje- och gasbolagens jakt efter naturskatter. Kommer Antarktis diton att gå samma öde till mötes?

Vostoksjön har nämligen redan nu, befarar miljörörelser, råkat ut för sin första miljökatastrof, orsakad av de instrument som borrade sig igenom den tjocka isen innan de nådde sjöns övre ytskikt för stickprov. Helgar inte målet medlen i det här fallet? Vostoksjöns gåtor kan, invänder forskarvärlden, ge oss svar på jordens utseende genom eonernas kretslopp, samt ge en hint om livets invecklade mysterium. De mikrober som tros ha övervintrat i Vostoksjöns mörker och tryck ger forskare förhoppningar om att himlakroppar med liknande geologiska förutsättningar inte är bortom livsformernas inslag.

Så vad symboliserar Vostoksjön för en modern individ, ständigt uppkopplad, alert, uppdaterad, beväpnad med åsikter, svar och planer? En mardröm, en möjlighet – något som bör lämnas åt sig självt. Måhända ingenting alls. Kanske är en sjö djupt begraven under paketerad is på planetens mest ogästvänliga plats en lika medveten som omedveten påminnelse om att somliga upptäckter bör lämnas därhän. Att allt inte behöver upptäckas för blotta sakens skull.

Fakta: 

Klas undrar varför grekiska barn ska behöva svälta för att Tyskland och Frankrike visade vägen genom att frisera sina respektive ekonomier före införandet av euron. Grekland har ju bara gjort vad som förväntats av Europeiska centralbanken.

Annons

© 2021 Fria.Nu