Göteborgs Fria

Allt fler nyheter handlar om psykisk sjukdom

Frågor om psykisk sjukdom får allt större plats i tv-nyheterna. Samtidigt är det vanligare att media tar upp ämnet upp i negativa sammanhang än i positiva. Det visar en doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

Bakom avhandlingen står Ann-Sofie Magnusson, som i botten är både sjuksköterska och journalist. Hon har undersökt Rapports nyhetsrapportering inom psykiatriområdet från 1980 till 2006, och kommit fram till att den ökat stadigt. Samtidigt har också den psykiska ohälsan ökat.

Frågans medieutrymme växte markant i samband med psykiatrireformen 1995. Kommunerna fick då ansvar för att ordna boende, träffpunkter och sysselsättning för människor med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Brister i samverkan mellan psykiatri,primärvård och socialtjänst är en av de frågor som uppmärksammats. I genomsnitt har fyra av tio nyheter handlat om vård eller lagstiftning, medan tre av tio varit relaterade till våldshandlingar.

Avhandlingen visar också att nyheter om våld oftare blir toppnyheter än frågor om vård.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Tankar från britsen

Jag ligger på en smal brits med bara en nattskjorta på mig. Långa tygstycken hänger från taket och delar av rummet. Där bakom ligger andra patienter, och precis som jag funderar de säkert också över hur det ska gå.

Göteborgs Fria

Bristande information om risker med elchocker

Efter att SVT:s Uppdrag Granskning uppmärksammade elchockbehandlingens biverkningar inledde Socialstyrelsen en granskning. Resultatet: vården är dålig på att informera om risker.

Göteborgs Fria

Se inte svart-vitt på elchocker

Behandling med ECT kan mildra ångest och ge en stor lättnad. Men det är inte den slutgiltiga lösningen, man måste också hitta meningsfullhet i livet. Därför behövs en öppen diskussion om fördelar och nackdelar, skriver Håkan Kristensson som är aktiv i Inre Rum i en kommentar.

Göteborgs Fria

"Mitt liv blev något att driva offentligt med"

Har du någonsin mött galningen på gatan? Den som pratar högt för sig själv och som kan väcka rädsla, eller i alla fall lite osäkerhet? Kanske var det mig du mötte. Och jag är inte farlig.

Göteborgs Fria

"Media påverkar psykisk hälsa"

Christian Linde skriver om hur han drabbades av en psykos mitt under USA:s invasion av Irak, om hur nyhetsrapporteringen kan förstärka symptomen och om sin egen mediestrategi.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu