Debatt


Anwahr Athahb
Fria Tidningen

Sverige befinner sig vid ett vägskäl

Efter bomben i Stockholm city riskerar Sveriges muslimer att drabbas av större hat och mer diskriminering och utanförskap. Nu måste vi skapa en konstruktiv samhällsdebatt och arbeta för att alla får känna större delaktighet, skriver Anwahr Athahb, förbundssekreterare Svenska muslimer för fred och rättvisa.

Den 11 december är ett datum vi kommer minnas länge. Förmodligen kommer vi även minnas vart vi befann oss när vi fick beskedet att en ung man valt att spränga sig till döds mitt i centrala Stockholm. Själv befann jag mig tillsammans med mina kollegor från muslimska fredsrörelsen på en utbildning i Vingåker. Där höll vi en utbildning i värdebaserat ledarskap för unga muslimska fredsaktivister samt scouter. När vi fick höra nyheten tog vi emot den med stor sorg och oro. Vi hyser en oro för hur samhällsklimatet kommer bli efter detta. Det är viktigt att vi inte låter oss dras med av rädslan och att vi försöker vara balanserade för att konstruktivt stärka vårt samhälle tillsammans.

Som fredsrörelse är det självklart att vi är emot alla former av våld, oavsett om det är en laserman som sprider skräck och terror i en hel stad, en flicka som misshandlas i Lund för att hon bär slöja eller en självmordsbombare i Stockholms hjärta. Vi hyser en oro för att utvecklingen i Sverige ska följa samma mönster som skett i andra länder efter terrordåd. Muslimer har misstänkliggjorts och belagts med en kollektiv skuld för enskilda individers handlande. Vårt öppna fredliga samhälle är inte en självklarhet utan något som kräver ständigt arbete och eftertanke. Sedan en tid tillbaka står vi i Sverige vid ett vägskäl. Vi är under ständigt tryck av främlingsfientliga såväl som islamofobiska krafter som vinner allt mer mark. En finanskris i Europa har gjort människor rädda och vi ser större polarisering mellan grupper när vi delas in i ”vi och dem”. Diskriminering och utanförskap är i dag en realitet för Sveriges muslimer. Rädslan vi alla känner efter våldsdådet riskerar att mynna ut i ett större muslimhat och ökade svårigheter för muslimer i Sverige.

Vi tror att Sverige, som i så mycket annat, kan vara ett föredöme och att vi tillsammans kan skapa en konstruktiv samhällsdebatt. Alla behöver ta ansvar för att minska spänningar och missförstånd samt överbrygga klyftor i samhället. Trygghet är en rättighet för varje medborgare och måste värnas. Det är viktigt att vi reflekterar över vilket samhällsklimat vi vill ha och vilken värld vi vill leva i. Endast genom möten kan vi skapa förståelse och kunskap om varandra.

Vår grund och inspiration som muslimsk fredsrörelse vilar på koranen. Den uppmanar oss att göra gott och att handla rätt, exempelvis i vers 16:90: ”Gud befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste, och han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat.”

Svenska muslimer för fred och rättvisa arbetar aktivt för att stärka muslimska ungdomar i deras identitet för att ta ansvar över sina liv. Vi erbjuder en plattform för att kunna identifiera vad de tycker är viktigt och tillhandahåller redskap för att möjliggöra att kunna vara med och påverka vårt samhälle. Vi vill motverka frustration och en känsla av hopplöshet och istället möjliggöra inflytande och deltagande vilket leder till en känsla av delaktighet och ett samhälle berikat av mångfald. Vi tror att det är det bästa sättet att skapa trygga ledare och förebilder som i sin tur bidrar till ett tryggare och rättvisare samhälle – för alla.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2023 Fria.Nu