Debatt


Vinster i välfärden

  • Det viktiga är inte vilken logga hemtjänstpersonalen har på arbetskläderna eller vad det står på äldreboendets skylt – värdigt bemötande och vänliga händer är långt viktigare, skriver Gustaf Berglund.
Fria Tidningen

Ännu är det inte för sent att stoppa vinstjakten i välfärden

Regeringens förslag på begränsningar av vinster i välfärden är tandlöst. Det enda raka är att helt förbjuda aktiebolag från att bedriva offentligt finansierad välfärd, skriver Gustaf Berglund, som själv bedriver vård inom ramen för en enskild firma.

Lagrådet dömer ut förslaget om vinstbegränsning i välfärdssektorn. Utan att ha läst lagförslaget i detalj, och framför allt utan att vara särskilt bevandrad i paragraferandets sköna konst, tycker jag att det är utmärkt.

Förslaget, som bygger på Ilmar Reepalus utredning, är nämligen på tok för tandlöst. Dessutom är det krångligt och måste bli mycket svårt att tillämpa. Varför är det okej med sju procents vinst, men inte åtta? Procent på vadåförnånting, förresten? Statslåneräntan, vilken småföretagare vet vad den ligger på? Och vad är det som säger att inte nästa riksdagsmajoritet med ett enkelt beslut ändrar på de här procentsatserna? Eller att bolagsjuristerna kan hitta på räntesnurror och andra fyndiga sätt att kringgå reglerna? Det här lagförslaget fyller knappast elementära krav på förutsägbarhet i regelverket.

Ändå är det hög tid att sätta stopp för denna vinstjakt. Varför inte börja i andra änden?

Det som upprör stora delar av väljarkåren är att de stora koncernerna inom vård, skola och omsorg forslar ut kopiösa mängder skattemedel till Kajmanöarna och andra skatteparadis. Det upprör också att kvaliteten på de levererade tjänsterna inte är nämnvärt bättre än vad den så utskällda offentliga sektorn presterar i sin dagliga verksamhet.

Ibland är kvaliteten till och med betydligt sämre: nyligen fick vi veta att de högskolestuderande som gått sin gymnasieutbildning på friskolor har svårare att klara det första året på de akademiska utbildningarna än sina studiekamrater med kommunal gymnasieutbildning i bagaget. Trots sina högre betyg! Den betygsinflation som är resultatet av att utbildningen konkurrensutsatts är ett stort svek mot den unga generationen.

Välfärdsutredningen och det nu sågade lagförslaget har fått de ständigt vinsthungriga koncernerna, deras välbetalda lobbyister och deras stödtrupper med borgerlig partibeteckning att skrika i högan sky. De ylar om hot mot valfriheten. Men för en pensionär med hemtjänst ligger det ingen valfrihet i vilken logga hemtjänstpersonalen har på arbetskläderna. Och för anhöriga till den gamling som inte längre klarar sig hemma, utan behöver heldygnsomsorg, är det inte särskilt viktigt vad det står på äldreboendets skylt – det är långt viktigare att pappa eller mamma över huvud taget får en plats och väl där blir värdigt bemött och omhändertagen av vänliga händer.

Det borde inte behöva ta så lång tid att skriva fram ett nytt lagförslag. Ett förslag som utesluter aktiebolag från att driva offentligt finansierad välfärd, men däremot tillåter andra former av kooperativ och små enskilda firmor och handelsbolag.

Aktiebolag är nämligen enligt aktiebolagslagen skyldiga att gå med vinst. Om de inte gör det måste de begära sig själva i konkurs när en viss del av aktiekapitalet är förbrukat. Oavsett om vinsterna går direkt i aktieägarnas fickor, efter att ärligt ha beskattats enligt svensk skattelagstiftning, eller om de förs ut till skatteparadis, är det skattepengar det är fråga om. Pengar som borde gå till det de är avsedda för: vård, skola och omsorg. De helt oundgängliga delarna av samhällets infrastruktur, som alla politiska partier för en del år sedan gick till val på.

Förbjud aktiebolagens rovdrift på välfärdssektorn!

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu