Debatt


Hannes Kjörnsberg
Fria Tidningen

Existentiella aspekter av klimatfrågan

Vad innebär det att vara människa i en tid av klimatförändringar och miljökriser? Vilken betydelse har vårt sätt att uppleva världen för klimatet? Detta är ett par av de frågor som togs upp under konferensen KlimatExistens 2010 i Sigtuna denna vecka, skriver Hannes Kjörnsberg, kursamanuens vid CEMUS.

Efter fiaskot i Köpenhamn gick luften ur klimatdebatten. Världen gick vidare och klimatfrågan överskuggades av andra trängande ärenden.

Men även om debatten har svalnat så har inte vår planet gjort det. Klimatfrågan är mer aktuell i dag än någonsin förut. Men vi behöver hitta nya sätt att relatera till problemen.

KlimatExistens 2010 är en konferens som anordnas i samarbete mellan Sigtunastiftelsen och CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier i Uppsala, och som tar upp de existentiella perspektiven i klimatfrågan.

En unik mötesplats.

- Det är viktigt att ta upp dessa frågor, som inte får den uppmärksamhet de förtjänar i både media och på universitet. Den här konferensen ger studenter och yrkesverksamma möjlighet att reflektera över existentiella frågor och livsstilsförändringar i relation till klimatförändringarna. Det är också viktigt för universitetet att gå ut och möta andra delar av samhället i dessa sammanhang, säger Malin Östman som jobbar på CEMUS och har varit drivande bakom konferensen.

- Det som är fantastiskt med den här konferensen är möjligheten för människor från olika generationer att mötas och diskutera de här frågorna. Det är ett sällsynt utbyte, säger Isak Stoddard som också jobbar på CEMUS.

Hur ska vi då åstadkomma den förändring som krävs? En av föreläsarna, Bill McKibben, miljöaktivist och grundare av den internationella rörelsen 350.org, menar att förändringen måste komma från folket.

- Utan en kraftig påverkan från gräsrotsnivå kommer ingen politiker våga ta steget.

Hans vän David Abram, som också talar på konferensen, menar att vi behöver skaffa oss nya sätt att se på vår omgivning.

- Det är avgörande att vi slutar använda atmosfären som allmän soptipp och börjar se på luften som det som förenar oss med allt annat levande här på jorden.

Vilket ansvar har den rika delen av världen i klimatfrågan?

- Vi har ett oerhört stort ansvar, men det är egentligen inte relevant i den här frågan. Situationen är så pass allvarlig att vi är tvungna att agera oavsett om vi känner ansvar eller inte. Om inte för något annat så för vår egen skull, säger Bengt Gustavsson, professor i teoretisk astrofysik vid Uppsala Universitet.

Uppsalastudenten Erika Ekman är på konferensen för att få inspiration, träffa folk och bygga en plattform att utgå från för att göra något meningsfullt.

- Det är viktigt att inte drabbas av passivitet eller ha dåligt samvete för att du inte lyckas rädda världen själv, utan fokusera på det du faktiskt gör och uppskatta det.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu