Debatt


Hannes Johansson och Erik Sandblom
Göteborgs Fria

Kommunen måste sluta tvinga fram bilparkeringVarje transportmedel har sin akilleshäl. Tåg behöver räls och tidtabell,
flygplan behöver någonstans att landa och cyklar kräver att man trampar.
Även bilen har sin akilleshäl, nämligen parkeringen. Finns det inte bra
parkering vid destinationen så kan man lika gärna välja ett annat färdmedel, skriver Hannes Johansson och Erik Sandblom, medlemmar i nätverket Yimby GBG.Det som skiljer ut bilen är att man lagstiftat bort akilleshälen. Det är
helt enkelt förbjudet att bygga hus utan bilparkering!

 Detta brukar kallas parkeringsnorm. Genom kommunens detaljplaner tvingas 
exploatörer att bygga ett minsta antal parkeringsplatser. Det lockar fler
att bli bilägare och uppmuntrar till mer biltrafik. Det driver upp
kostnaderna för att bygga, något som man åtminstone delvis kan komma att
tvingas kompensera genom att höja priset på bostäder och lokaler.

 Parkeringsplatser - särskilt markparkeringar - tar upp värdefull yta där man
kunde ha byggt bostäder, verksamhetslokaler och arbetsplatser och/eller
skapat rekreationsytor och mötesplatser.En detaljplan där Yimby har yttrat sig om parkeringsnormen är den för
Skeppsbron. Detta planområde ligger mitt i centrum och ska enligt
målsättningen bli en fortsättning av innerstaden och gå i hållbarhetens
tecken. I planen för Skeppsbron har man beräknat en parkeringsnorm på 
0,5-0,7. Men i SDN Centrum var bilinnehavet per bostad år 2008 cirka 47 procent, så
 parkeringsnormen förutsätter ett ökat bilägande.Det blir dyrt, för garageplatser kostar mer att bygga och underhålla än de 
flesta bilar. Enligt Malmö Stads parkeringspolicy uppgår totalkostnaden för
en garageplats till 1500-4500 kr per plats och månad. Stockholms markkontor
 uppskattar att en garageplats under huset kan kosta 200 000 - 400 000 kr att
 bygga.

Med ovanstående siffror i åtanke, kanske det inte känns helt klockrent att 
detaljplaner för områden i innerstan tvingar exploatörerna att bygga minst 
0,7 bilplatser per bostad.

Planområdet Skeppsbron skulle i och för sig få cirka 250 bilplatser färre än i dagsläget, eftersom P-arken föreslås flyttas.

Men faktum kvarstår att man ändå skulle tvinga exploatörerna att bygga minst
 0,7 bilplatser per bostad i absoluta centrum av en stad som enligt
målsättningarna ska sträva efter att begränsa biltrafiken, dubbla andelen 
resor med kollektivtrafik, vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar,
vara mer integrerad och ha mer karaktär av tät kvartersstad.I äldre bebyggelse har man inte tagit så mycket hänsyn till bilen, som på
Manhattan eller Östermalm till exempel, och kanske är det därför sån 
bebyggelse är så populär. Den utgår från människan och inte bilen. Trots
 detta finns en betydande kapacitet för bilism om man så önskar.

Det finns ingen anledning att tvinga exploatörer till ett minsta antal
 bilplatser per bostad. Låt istället exploatörerna anpassa antalet bilplatser
 efter behov och lönsamhet. Om man kan sälja eller hyra ut bostäderna med
tillräcklig lönsamhet även utan bilplatser så är det till glädje och nytta
för både exploatörerna och oss som bor och verkar i staden.
ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2023 Fria.Nu