Debatt


Mathilda Karlsson
Fria Tidningen

Högern vill kriminalisera arbetsrättsliga metoder

I medier framstår SAC Syndikalisternas fackliga kamp mot Berns salonger närmast som en kampanj iscensatt av banditer. I själva verket handlar det om att sätta gränser för en arbetsköpare som använder bemanningsföretag för att slippa följa LAS, skriver Mathilda Karlsson, själv fackligt aktiv.

Sedan februari i år har nöjespalatset Berns salonger i Stockholm varit föremål för stridsåtgärder från fackförbundet SAC Syndikalisterna. Konflikten består i att Berns vid upprepade tillfällen utnyttjat bemanningsföretag för att omplacera anställda och undvika LAS, samt senare sagt upp samtliga fackligt anslutna arbetare när de organiserat sig. I medier har en massiv kampanj förts där fackliga metoder påstås vara kriminella och SAC utpekas som våldsverkare och maffia.

Flera fackförbund har på den senaste tiden tagit upp frågan om rätt till fast anställning och skarpt kritiserat trenden med bemanningsföretag. Arbetare som anställs av dessa företag har inte samma rättigheter och lön som sina kamrater på arbetsplatsen. Inte heller omfattas de av LAS på samma sätt, utan kan omplaceras mellan uppdrag helt beroende av företagets godtyckliga planer. Det är den sortens anställning som de berörda arbetarna på Berns salonger har haft. I upp till tio år har de arbetat som städare på salongerna, hoppandes mellan olika bemanningsföretag. På så vis har Berns kunnat undgå rätten till fast anställning som LAS ska säkra. Dessutom har arbetarna varit beroende av företagens och Berns godtyckande, vilket har gjort protester mot svarta löner och usel arbetsmiljö omöjliga. När arbetarna till slut valde att organisera sig i SAC Syndikalisterna blev samtliga uppsagda om de inte gick med på att lämna facket.

Det gick arbetarna inte med på. De ifrågasatte uppsägningarna tillsammans med sina kamrater i fackförbundet SAC. Berns erbjöds att förlikas genom utköp av de berörda arbetarna. Detta är ett arbetsrättsligt förfarande som lagstadgas i LAS (Lagen om anställningsskydd) och är kutym att användas vid liknande situationer. Berns vägrade dock komma till förhandling. De valde själva att avsäga sig den fredliga konfliktlösning som erbjöds. SAC hade då inget annat val än att ta till fackliga stridsåtgärder, eftersom förhandlingar omöjliggjorts av arbetsköparparten. De valde att sätta Berns i blockad tills de gick med på att mötas vid förhandlingsbordet. Sedan 26 februari har blockader utförts mot salongerna utan att Berns har gett med sig. I början hävdade de att de saknade ansvar för städarna, vilket enligt dem skulle ligga på bemanningsföretagen. När SAC påpekade att vittnen fanns på att de svarta lönerna och olagligt långa arbetspassen var sanktionerade av Berns ledning drog de tillbaka sina påståenden och hävdar nu istället att varken de eller bemanningsföretagen har gjort något fel.

Som svar har Berns polisanmält SAC för utpressning! De vill få det till att erbjudandet om utköp enligt LAS är utpressning som ska liknas vid maffians metoder i Italien. Som enskilt fall kan detta betraktas som dumhet från arbetsköparen och en pinsam kunskapsbrist om svensk arbetsmarknad och arbetsrättslig lagstiftning. Dock har konflikten blåsts upp i medierna, där liberala krönikörer hoppar på smutskastningskampanjen och drar alla möjliga och omöjliga kopplingar för att försöka kriminalisera SAC och förbjuda deras fackliga kamp. En vanlig konflikt på arbetsmarknaden har nu utvecklats till en enormt viktig politisk fråga. Högern vill kriminalisera alla fackliga metoder som kan innebära ett hot mot arbetsköparna. De ställer sig bakom företag som utnyttjar papperslösa, vägrar betala ut lön till sina arbetare, kräver 22-timmars arbetsdagar utan övertidsersättning, i många fall hotar och misshandlar papperslösa flyktingar och hävdar att arbetsmarknadslagen inte gäller för dem. I praktiken stödjer högern således lagbrott och slavliknande arbetsförhållanden. När SAC som enda fackförbund väljer att ta strid i frågan, med hjälp av etablerade fackliga stridsåtgärder som använts i 100 år, vill högern få det till att det är SAC som är kriminella. Sedan när blev LAS kriminellt? Som fackligt aktiv blir jag mörkrädd när jag ser hur dessa högerspöken får så mycket utrymme i etablerade medier. Vill vi ha ett samhälle där fackförbund är förbjudna och ingen tar strid för arbetsrätten? Vill vi att alla oseriösa arbetsköpare som utnyttjar människor på dessa grymma sätt ska få stå oemotsagda?

SAC är ett fackförbund som vägrar gå med på den nuvarande utvecklingen. Att följa arbetsmarknadslagen och kämpa för förhandlingsrätten för sina arbetare är inte kriminellt. Att som Berns däremot konstant bryta mot den och vägra arbetare rätten till förhandling om sina arbetsvillkor är verkligen kriminellt. Som fackligt aktiv kräver jag en saklig debatt, och ett starkt fördömande från alla håll mot Berns avskyvärda behandling av sina arbetare och deras fackförbund!

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu