Debatt


Anders Hesselbom • evolutionsteori.se
Fria Tidningen

Evolutionsteorin ger oss svar på frågan om vårt ursprung

Evolutionsträdet ser inte alls ut som en gran, en ek med rötter och flera förgreningar på varje förgrening är en mer korrekt liknelse, skriver Anders Hesselbom i en replik på Hermundur Eidssons inlägg om evolutionen (29/8). 

Replik

Den moderna biologin brukar säga att människan är ett djur, precis som andra djur. Det betyder inte att vi är exakt lika alla andra djur – olika arter har utvecklat olika egenskaper, och inga är exakt lika andra. Människan har till exempel utvecklat god fysisk uthållighet och en stor hjärnbark (den del av hjärnan där bland annat tankeförmågan sitter). Däremot är vi ett djur, vår biologiska klass heter däggdjur och vi tillhör ordningen primater tillsammans med gorillan, orangutangen och schimpansen.

Att många söker svar på frågan om vårt ursprung betyder inte på något vis att vi inte vet. Evolutionsteorin är en av den moderna vetenskapens stora framgångar, som inte bara svarar på frågan om vårt ursprung och i detalj förklarar hur det gick till, den är även användbar utanför biologin. Jag delar inte alls din uppfattning om att evolution inte beskrivs inom populärvetenskapen, jag har sett intressanta artiklar i både Illustrerad vetenskap och Forskning och Framsteg, och på tv visas ibland filmer med professor Richard Dawkins eller mannen som vigt sitt liv åt evolutionsteorin, David Attenborough.

Evolutionsträdet ser inte alls ut som en gran, där arter brutit sig loss från en nutida gemensam släkting. En ek med rötter och flera förgreningar på varje förgrening är en mer korrekt liknelse. Varje geografisk separation av en grupp organismer leder till förändringar som inte representeras i andra grupper av organismer, och dessa tenderar att separera igen. Människan gör mycket sen entré på trädet, långt ute på en gren, som förgrenats många gånger från det att vi lämnade en gemensam släkting med grisen, eller ännu tidigare fisken. Människans historia går knappt tvåhundra tusen år tillbaka, medan livet har en historia som är miljarder år gammal.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu