Recension


Göteborgs Fria

Kraftfulla personskildringar i Bohusmiljö

FRIA:s John Pettersson imponeras av Ellen Mattssons nya roman Glädjestranden.

Två män, den ena plikttrogen och arbetsam, den andra slarvig men omtänksam. Och mitt emellan dem en självständig kvinna som väljer.

Så hade man kunnat berätta det. Fast så simpel är inte historien.

Tora växer upp i Bohuslän på det tidiga artonhundratalet. Hemmet består av Arvid, den unga morbrorn som vandrar i skogarna, super och spelar och är fullständigt hjälplös i gårdsarbetet – men som berättar de vackraste historierna. Och så Frank, styvfadern, den strävsamme tyste, som Tora långsamt lär sig hålla av men som hon driver sig till att förneka. Lågmäld och med utfattig bakgrund ligger Frank oftast i underläge mot den kompromisslösa och livskraftiga Tora, som han för syns skull tveksamt försöker ”fostra”.

Det är två karaktärer med djup integritet som misstänksamt cirklar runt varandra, medan arbetsveckorna avlöser varandra och isen drar in över Kattegatt. Aldrig lyckas de helt och hållet nå fram eller tolka varandra. Istället är det Arvid som får Toras villkorslösa tillgivenhet. Men han vänder bort sitt ansikte: självvalt onyttig och snabb att ge upp överlåter han sin äganderätt till Frank och blir en perifer karaktär, ett berusat skogsrå vars fina historier får allt mindre att göra med Toras tillvaro. Långsamt sluter sig Tora mot mot det onyttiga: hon blir stark och självständig, en överlevare, men priset hon betalar är högt.

Det finns en laddning i Mattssons bok, en ovilja att acceptera enkla lösningar. Hennes karaktärer är sammansatta och komplexa, med ett djup man kanske inte anar vid första genomläsningen. Deras mänskliga motsägelsefullhet är en av romanens stora styrkor. Språket är mästerligt tuktat och behärskat, med en stark lyrisk dimension: Mattsson tycks verkligen njuta av att få skildra det bohuslänska bondesamhället med rågfält, båtbyggen, och ”offersprickor” i klipporna där sjömanshustrur lämnar brödkakor och smultron för en trygg hemfärd.

Det slutar med ett lik i vattenbrynet, och en vilja att läsa mer av Toras historia. Hon är en svårglömd karaktär, som Mattsson mer än gärna får återvända till.

Fakta: 

Litteratur

Glädjestranden Författare Ellen Mattsson Förlag Albert Bonniers Förlag

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Allt faller samman

Recension

Det är 1989 och ungefär samtidigt faller tre saker samman för Arvid, huvudpersonen i Per Pettersons roman Jag förbannar tidens flod. Först hans äktenskap. Därefter hans mor. Och till sist Berlinmuren - symbolen för den kommunism han bekänt sig till sedan tonåren.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu