Fria.Nu

Forskare i USA får inte tala fritt

James Hansen forskar om klimatet vid Nasa. Han sa till folk i USA att man snabbt måste sluta släppa ut en massa gaser i luften. Han sa att gaserna skadar klimatet på jorden. Då försökte Nasa stoppa honom. De tog bort information från hans webbsidor. De försökte hindra honom från att tala med media. Men Hansen säger vad han vill ändå.

Hansen skrev en artikel i brittiska Independent om att Grönlands isar snabbt smälter bort. Han skrev att specialintressen styr frågan om klimatet. Om man inte ska släppa ut gaser som skadar klimatet, blir det dyrt för många stora företag. Kanske måste ländernas regeringar bestämma att företagen inte får släppa ut sådana gaser. Många länders regeringar vill inte göra det. Därför är det en svår fråga.
President Bushs regering har valt Nasas chefer. De gör som Bush vill. De har försökt stoppa Hansen många gånger. De har försökt hindra honom från att berätta för människor om klimat-problemen.
- Men det ignorerade jag. Nasa ska förstå och skydda planeten, skriver han nu i The Independent.
Människor ser världen på olika sätt. De kämpar om vilket sätt som är rätt. Försöken att stoppa James Hansen visar det.
En del människor säger att den som har kontroll över oljan kan bli rik och ha det bra. Andra säger att ingen kommer att ha det bra eller bli rik om man fortsätter att använda olja. Men de som vill ha kontroll över oljan försöker hindra de andra från att säga vad de tycker.

I slutet av förra året höll James Hansen flera föreläsningar. Han visade att man kan släppa ut mycket mindre gaser än nu. Han visade att man kan använda teknik som redan finns. Han visade också att år 2005 var det varmaste året på hundra år.
Då sa Nasa:s ledning att det kunde bli

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

NASA försökte tysta klimatforskare

Sedan den ledande klimatforskaren James Hansen vid NASA gick ut till allmänheten i USA för att söka stöd för en omedelbar minskning av utsläppen av växthusgaser censureras hans hemsidor och framträdande inför pressen av NASA:s informationsavdelning. Men Hansen lät sig inte tystas.

Massarbetslöshet underblåser konflikter i Västafrika

I Västafrika där 65 procent av befolkningen är under 30 år betyder bristen på arbetstillfällen att unga män i ökad grad ställs inför två val - att ta till våld eller emigrera. Detta menar en ny FN-rapport som kom i veckan.

När Bagdad kom till New Orleans

När tsunamin drabbade Indonesien, Thailand, Sri Lanka och andra länder runt Indiska Oceanen var hjälparbetare och drabbade från väst överväldigade av hur människor på plats gjorde allt för att hjälpa varandra. När orkanen Katrina drabbade amerikanska delstater längs Mexikanska golfen fick poliser och nationalgarde dirigeras om från att rädda människor till att förhindra plundring och våld.

Kvinnor demonstrerade för säkerhet i Afghanistan

Flera hundra kvinnor demonstrerade i Kabul förra veckan. De krävde bättre säkerhet för kvinnor. Fem kvinnor har blivit mördade i Afghanistan de senaste veckorna. Kvinnorna som demonstrerade krävde att mördarna ska åtalas.

Tre miljoner flyktingar innan årets slut om inget görs

När Darfurkrisen i våras kom på den internationella dagordningen hade den svarta muslimska jordbrukande befolkningen i över ett år varit utsatt för angrepp från regeringstrupper och regeringsstödda miliser hämtade från arabiska nomader. Då planerade de humanitära FN-organen för en miljon internflyktingar. 

© 2023 Fria.Nu