• Spontana gravplatser upprättas runt om i New Orleans till följd av orkanen. President George W Bush bedyrar att sådana här katastrofer inte går att fö
Fria.Nu

När Bagdad kom till New Orleans

När tsunamin drabbade Indonesien, Thailand, Sri Lanka och andra länder runt Indiska Oceanen var hjälparbetare och drabbade från väst överväldigade av hur människor på plats gjorde allt för att hjälpa varandra. När orkanen Katrina drabbade amerikanska delstater längs Mexikanska golfen fick poliser och nationalgarde dirigeras om från att rädda människor till att förhindra plundring och våld.

Den amerikanska katastrofmyndigheten Federal Emergency Management Agency, FEMA, utfärdade innan den 11 september år 2001 en varning där förstörelsen av New

Orleans från översvämningar efter en orkan rankades som en av de tre mest sannolika stora katastroferna som kunde komma att drabba landet. De andra två var ett terrorangrepp mot New York samt jordbävningar i Kalifornien.

Den 11 september och 'kriget mot terrorn' kom sedan att lägga grunden för de andra två. De federala anslagen för att förstärka och bygga ut skyddsvallarna kring New Orleans för att klara en orkan av styrka fem drogs in. Nedskärningarna av anslagen var så stora att de lokalt ansvariga inte kunde göra något utom att nätt och jämt betala ut löner till de redan anställda.

De pengar som krävdes för att förstärka skyddsvallarna hade gått till kriget i Irak. Den personal som skulle gå i spetsen för räddningsinsatserna fanns i Irak, liksom mycket av den tunga utrustning som krävs för ett sådant räddningsarbete. Bagdad kom till New Orleans.

President Bush avbröt inte sin långa semester i Texas när orkanen slog till. Dagen efter åkte han till San Diego och talade på en militärbas om att 'våra trupper i Irak skyddar landet mot angrepp från fiender utifrån'.

Miljöorganisationen Worldwatch konstaterar att orsakskedjan bakom de apokalyptiska händelserna ligger ännu längre tillbaka än misslyckandet att förstärka skyddsvallarna. De bör sökas på två plan, nämligen utplånande av våtmarkerna vid Mississipis mynning, samt den förstärkande effekt klimatförändringarna kan ha haft på just denna storm. Beslutsfattare runt om i världen bör dra fyra stora lärdomar:

1. Bevara ekosystemens funktioner. Ohämmad ekonomisk utveckling på bekostnad av miljöhänsyn har gjort många samhällen mer utsatta för naturkatastrofer än vad man kan tro. En kraftig befolkningstillväxt i just sådana områden har gjort att kostnaderna för väderrelaterade katastrofer under de senaste tio åren är större än samtliga sådana förluster under hela perioden 1950-1989.

2. Kortsiktighet är farligt. USA:s regering har slussat medel från katastrofförebyggande åtgärder till kriget i Irak samt inkräktat på våtmarker för att åstadkomma ekonomisk utveckling. Båda dessa val visar sig nu orsaka större förluster än de pengar man sparat eller hoppats vinna. Naturliga system som våtmarker och skogar har ofta som störst värde om de lämnas orörda, så att samhällen kan få skydd mot översvämningar, jordskred, torka och andra naturkatastrofer. Samma erfarenheter kan man dra av tsunamin i år och orkanen Mitch i Centralamerika 1998.

3. Sambandet mellan klimatförändringar och väderrelaterade katastrofer. Även om det inte går att länka en enskild storm bortom allt tvivel till klimatförändringar så är vetenskapen enig om att det som ökar kraften i dessa stormar är värmen i havet. Och de tropiska haven har ökat sin temperatur märkbart det senaste århundradet. Katrinas styrka ökade mycket snabbt från kategori 1 till kategori 5 när den från Atlanten kom in över de mycket varmare vattnen i Mexikanska golfen. Under de närmaste årtiondena kommer både ökande vattentemperaturer och höjd havsnivå att göra många kuststäder mer utsatta.

4. Energikällorna måste bli fler. Konsumenter över hela världen betalar nu avsevärt mer för sin energi än för bara en vecka sedan. Årtiondens misslyckande att investera i nya energimöjligheter har gjort världen i ökad utsträckning beroende av olja och gas som finns koncentrerat i några av världens mest utsatta regioner; den amerikanska kusten längs Mexikanska golfen, runt Persiska viken, samt Nigerdeltat i Afrika. Biobränslen och andra förnybara resurser har blivit ett hållbart alternativ till fossilbränslen, som är ytterst utsatta för naturkatastrofer. Den fortsatta användningen av fossila bränslen ökar dessutom kraften i kommande katastrofer.

Fakta: 

Bakgrundsfakta
* År 2004 orsakade väderrelaterade katastrofer förluster om 104 miljarder USD, dubbelt så mycket som året innan. Enbart Katrina väntas kosta mer än 100 miljarder USD.
* Kostnderna för väderrelaterade katatstrofer steg till 67 miljarder US-dollar om året under det senaste årtiondet från 26 miljarder på åttiotalet.
* Sedan 1900-talets början har medeltemperaturen globalt ökat med 0,6 grader.
* Koncentrationen koldioxid i atmosfären var förra året 16 procent högre än år 1960.
* Oljeanvändning står för 42 procent av alla utsläpp av koldioxid (som är den huvudsakliga källan till människoskapade klimatförändringar).
* Uppskattningsvis 30 miljoner människor kunde förra året klassas som miljöflyktngar. UNDP spår att detta antal kommer att öka till 50 miljoner 2010 och 150 miljoner 2050.
källa: Worldwatch

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Forskare i USA får inte tala fritt

James Hansen forskar om klimatet vid Nasa. Han sa till folk i USA att man snabbt måste sluta släppa ut en massa gaser i luften. Han sa att gaserna skadar klimatet på jorden. Då försökte Nasa stoppa honom. De tog bort information från hans webbsidor. De försökte hindra honom från att tala med media. Men Hansen säger vad han vill ändå.

NASA försökte tysta klimatforskare

Sedan den ledande klimatforskaren James Hansen vid NASA gick ut till allmänheten i USA för att söka stöd för en omedelbar minskning av utsläppen av växthusgaser censureras hans hemsidor och framträdande inför pressen av NASA:s informationsavdelning. Men Hansen lät sig inte tystas.

Massarbetslöshet underblåser konflikter i Västafrika

I Västafrika där 65 procent av befolkningen är under 30 år betyder bristen på arbetstillfällen att unga män i ökad grad ställs inför två val - att ta till våld eller emigrera. Detta menar en ny FN-rapport som kom i veckan.

Kvinnor demonstrerade för säkerhet i Afghanistan

Flera hundra kvinnor demonstrerade i Kabul förra veckan. De krävde bättre säkerhet för kvinnor. Fem kvinnor har blivit mördade i Afghanistan de senaste veckorna. Kvinnorna som demonstrerade krävde att mördarna ska åtalas.

Tre miljoner flyktingar innan årets slut om inget görs

När Darfurkrisen i våras kom på den internationella dagordningen hade den svarta muslimska jordbrukande befolkningen i över ett år varit utsatt för angrepp från regeringstrupper och regeringsstödda miliser hämtade från arabiska nomader. Då planerade de humanitära FN-organen för en miljon internflyktingar. 

© 2023 Fria.Nu