Fria.Nu

Massarbetslöshet underblåser konflikter i Västafrika

I Västafrika där 65 procent av befolkningen är under 30 år betyder bristen på arbetstillfällen att unga män i ökad grad ställs inför två val - att ta till våld eller emigrera. Detta menar en ny FN-rapport som kom i veckan.

Rapporten heter Youth Unemployment and Regional Insecurity in West Africa och kommer från FN-organet UN Offices for West Africa, UNOWA. Den lades fram i veckan vid ett toppmöte kring det fransktalande Afrika i Mali.

- De flesta under 30 års ålder i regionen har absolut ingen framtid, vilket är helt oacceptabelt. Ungdomsarbetslösheten hotar både säkerheten och stabiliteten i regionen, sade FN:s särskilde utsände i Västafrika, Ahmedou Ould-Abdallah till FN:s nyhetstjänst IRIN.

Ould Abdallah framhöll särskilt de upprörande scener som nyligen ägt rum då desperata unga män från främst Västafrika kastat sig mot taggtrådsstängslen i Marocko för att få en chans till arbetstillfällen i Europa. Det chockade världen, konstaterade FN-sändebudet.

Men i hela den båge av konfliktdrabbade västafrikanska länder som sträcker sig från Guinea-Bissau till Elfenbenskusten, så forsätter i dag arbetslösa unga män att enrollera sig som milissoldater, eftersom det är den enda inkomstkälla som står dem till buds.

- Här finns inget för de flesta unga, säger Moustapha Diop, som är ordförande för studentföreningen vid Dakars universitet. Det blir fler och fler studenter varje år, men när de väl gått ut finns det bara en handfull jobb, de måste slåss för att få praktikplatser och om de lyckas få ett jobb så är lönen mycket låg.

Isabelle Pine, en 25-årig student på sitt femte år av läkarstudierna, skrattade bara åt tanken på att få ett jobb i Senegal när hon blir färdig. Pines har en syster som arbetar som hembiträde för att finansiera hennes studier. I dag säger hon: 'Jag skulle hellre flytta till Europa, lönerna är för låga här. Till och med våra professorer måste arbeta både inom det allmäna och den privata sektorn för att få det att gå ihop.'

Det finns ingen statistik över arbetslösheten i Västafrika, men i länder som Sierra Leone saknar över hälften av alla unga ett riktigt jobb. UNOWA-rapporten varnar för att när arbetslösheten och frustrationen ökar så är risken stor för att det underblåser konflikterna i länder som redan är i krig och att stabilitet och framsteg undergrävs i de länder där fred fortfarande råder. 'Hela regionens framtid hotas av det växande antalet ungdomar utan några utsikter att någonsin få ett arbete som möjliggör ett anständigt liv', heter det i rapporten.

Befolkningsstatistiken visar på hur snabba åtgärder som krävs. År 2020 beräknas 430 miljoner människor leva i Västafrika. Det betyder en uppgång med mer än 100 miljoner under de närmaste 15 åren. Jordbruksproduktionen är i fara då uppemot 93 procent av migranterna till städerna är under 35 års ålder. Rapporten listar 26 förslag om hur arbetstillfällen ska kunna skapas för outbildade unga, likaväl som för dem som går ut från universitet. Bland förslagen till åtgärder märks investeringar i infrastruktur, ansträngningar för att dra in privata företag, program för lärlingar samt starta eget-projekt.

Fakta: 

Ur rapporten:
* 'Det finns ett samband mellan arbetslösheten i Västafrika och jordbrukssubventioner, handelshinder och dumpning från vissa OECD-länder. Utvecklade länder måste acceptera att de också bär ett ansvar för regionens problem.'
* 'Diskriminering av flickor och kvinnor har lett till att flickor får mindre utbildning och lär sig mindre färdigheter, vilket förstärker diskrimineringen på arbetsmarknaden.'
* 'Jordbruket är den dominerande sektorn i de flesta västafrikanska ekonomier och sysselsätter den största andelen av arbetsstyrkan. Insatser som syftar till att skapa arbetstillfällen bör koncentreras på såväl jordbruket som andra sektorer på landsbygden.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Forskare i USA får inte tala fritt

James Hansen forskar om klimatet vid Nasa. Han sa till folk i USA att man snabbt måste sluta släppa ut en massa gaser i luften. Han sa att gaserna skadar klimatet på jorden. Då försökte Nasa stoppa honom. De tog bort information från hans webbsidor. De försökte hindra honom från att tala med media. Men Hansen säger vad han vill ändå.

NASA försökte tysta klimatforskare

Sedan den ledande klimatforskaren James Hansen vid NASA gick ut till allmänheten i USA för att söka stöd för en omedelbar minskning av utsläppen av växthusgaser censureras hans hemsidor och framträdande inför pressen av NASA:s informationsavdelning. Men Hansen lät sig inte tystas.

När Bagdad kom till New Orleans

När tsunamin drabbade Indonesien, Thailand, Sri Lanka och andra länder runt Indiska Oceanen var hjälparbetare och drabbade från väst överväldigade av hur människor på plats gjorde allt för att hjälpa varandra. När orkanen Katrina drabbade amerikanska delstater längs Mexikanska golfen fick poliser och nationalgarde dirigeras om från att rädda människor till att förhindra plundring och våld.

Kvinnor demonstrerade för säkerhet i Afghanistan

Flera hundra kvinnor demonstrerade i Kabul förra veckan. De krävde bättre säkerhet för kvinnor. Fem kvinnor har blivit mördade i Afghanistan de senaste veckorna. Kvinnorna som demonstrerade krävde att mördarna ska åtalas.

Tre miljoner flyktingar innan årets slut om inget görs

När Darfurkrisen i våras kom på den internationella dagordningen hade den svarta muslimska jordbrukande befolkningen i över ett år varit utsatt för angrepp från regeringstrupper och regeringsstödda miliser hämtade från arabiska nomader. Då planerade de humanitära FN-organen för en miljon internflyktingar. 

© 2023 Fria.Nu