Fria.Nu

NASA försökte tysta klimatforskare

Sedan den ledande klimatforskaren James Hansen vid NASA gick ut till allmänheten i USA för att söka stöd för en omedelbar minskning av utsläppen av växthusgaser censureras hans hemsidor och framträdande inför pressen av NASA:s informationsavdelning. Men Hansen lät sig inte tystas.

- Att vända sig till allmänheten är sannolikt enda vägen att komma förbi de specialintressen som lagt beslag på frågan, säger Hansen i en artikel om avsmältningen av Grönlands isar i brittiska Independent.
NASA:s chefer, som är politiskt tillsatta av Bush-administrationen, har flera gånger försökt stoppa Hansens uttalanden och publicationer.
- Men det ignorerade jag, skriver Hansen nu i brittiska Independent. NASA:s huvuduppgift är att förstå och skydda planeten, fastslår han.

Försöken att stoppa Hansen är en illustration av den kamp om verklighetsbilden som pågår i världen.
I klimatfrågan handlar det om ifall det verkliga problemet är kontrollen över oljetillgångarna som förutsättning för välstånd, eller ifall användningen av oljan i själva verket undergräver förutsättningarna för ett gott liv för både människor och resten av livet på planeten. Starka ekonomiska, militära och politiska särintressen söker undergräva den senare ståndpunkten.
Sedan Hansen hållit ett antal föreläsningar i slutet av förra året, där han visade hur betydande nedskärningar kunde åstadkommas bara med befintlig teknik, och när han följde upp det med att visa att 2005 sannolikt var det varmaste året under ett helt århundrade, fick han varningar från NASA:s ledning om att 'allvarliga konsekvenser' kunde bli följden om sådana uttalanden fortsatte. Bland annat skulle hans överordnade komma att ta hans plats om det blev tal om intervjuer med massmedia. Som ett resultat av detta uppger Hansen att flera intervjuer ställdes in.
Andra vetenskapsmän uppger att de nu bara kan tala med massmedia om intervjuerna godkänts i förväg av administrationen i Washington, och då endast om en presstalesman också finns med på telefonlinjen. Om deras resultat stämmer med administrationens politik finns däremot inga restriktioner för vad de får föreläsa eller skriva om i pressen.

Vid den amerikanska vetenskapsakademins just nu pågående möte i St. Louis hölls ett extra möte utanför dagordningen där Bush-administrationens försök att censurera forskningsresultat och kontakter med massmedia behandlades. Mötet arrangerade av Union of Concerned Scientists, som är mycket kritiskt mot Bush-administrationens agerande.
FN, EU-kommissionen och ett antal miljöorganisationer förnyade nyligen sina vädjanden till USA om att komma med i ansträngningarna att söka begränsa klimatförändringarna. Vädjandena kom på årsdagen av att Kyotoprotokollet trädde i kraft den 16 februari 2005. Det är den enda internationella mekanismen för att begränsa klimatförändrande utsläpp.
Sedan USA drog sig ur Kyotoprotokollet 2001 har landets utsläpp av växthusgaser ökat med 16 procent i förhållande till år 1990. Många av länderna som ratificerat protokollet är på väg att sänka sina utsläpp med minst 3,5 procent jämfört med 1990. Om man vidtar ytterligare åtgärder anses målet vara möjligt att uppnå.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Forskare i USA får inte tala fritt

James Hansen forskar om klimatet vid Nasa. Han sa till folk i USA att man snabbt måste sluta släppa ut en massa gaser i luften. Han sa att gaserna skadar klimatet på jorden. Då försökte Nasa stoppa honom. De tog bort information från hans webbsidor. De försökte hindra honom från att tala med media. Men Hansen säger vad han vill ändå.

Massarbetslöshet underblåser konflikter i Västafrika

I Västafrika där 65 procent av befolkningen är under 30 år betyder bristen på arbetstillfällen att unga män i ökad grad ställs inför två val - att ta till våld eller emigrera. Detta menar en ny FN-rapport som kom i veckan.

När Bagdad kom till New Orleans

När tsunamin drabbade Indonesien, Thailand, Sri Lanka och andra länder runt Indiska Oceanen var hjälparbetare och drabbade från väst överväldigade av hur människor på plats gjorde allt för att hjälpa varandra. När orkanen Katrina drabbade amerikanska delstater längs Mexikanska golfen fick poliser och nationalgarde dirigeras om från att rädda människor till att förhindra plundring och våld.

Kvinnor demonstrerade för säkerhet i Afghanistan

Flera hundra kvinnor demonstrerade i Kabul förra veckan. De krävde bättre säkerhet för kvinnor. Fem kvinnor har blivit mördade i Afghanistan de senaste veckorna. Kvinnorna som demonstrerade krävde att mördarna ska åtalas.

Tre miljoner flyktingar innan årets slut om inget görs

När Darfurkrisen i våras kom på den internationella dagordningen hade den svarta muslimska jordbrukande befolkningen i över ett år varit utsatt för angrepp från regeringstrupper och regeringsstödda miliser hämtade från arabiska nomader. Då planerade de humanitära FN-organen för en miljon internflyktingar. 

© 2023 Fria.Nu