Debatt


John Nordström
  • Den som väljer flyget väljer att förstöra miljön.
Fria.Nu

Flygresor förstör miljön

De som styr och ställer över oss är de största miljöbovarna och de är måna om sina privilegier. Det är därför det är så tyst om flygets miljöpåverkan, menar John Nordström.

Medan jag gräver i grönsakslandet under en halv timme passerar åtta flygplan.

Från det att ett flygplan dyker upp vid horisonten till dess att det försvinner utom synhåll har det rört sig cirka 15 mil. Det tar 15 minuter. Medan jag kan följa planet med blicken bränner det upp ungefär 750 liter flygfotogen. Av det blir det 45 tusen kubikmeter avgaser. Och visst har jag anledning att känna oro för hur dessa kondensstrimmor påverkar. De sprids och kan bli åtskilliga kilometer breda och några hundra meter djupa och skuggar på markytan. De kan själva utvecklas till cirrusmoln och de påverkar så att cirrusmoln bildas långt efter att de själva avdunstat.

1944 såg jag den första kondens-strimman på himlen. Det var efter en tysk V2-raket som förirrat sig in över Sverige och som sedan störtade i Småland. Sedan dess har det blivit fler och fler kondensslingor. Nu är himlen nerklottrad av kritstreck. Det kan inte vara bra för miljön!

En klar dag syns spåren efter makthavarna tydligt. Himlen är nerklottrad av fotogenavgaser från deras flygplan. Makthavare som säger sig värna om miljön, men som i stället är bland de största miljöbovarna. Vad nyttar det med ett lokalt miljöengagemang när det är andra som smutsar ner vår luft?

Det är sorgligt att de som anses vara mest framgångsrika är de största miljöförstörarna.

Flygpassagerare bör ta sitt miljöansvar. För varje timme man flyger förbränner man 50 liter fotogen innehållande 480 kilowattimmar energi. Av din fotogen blir det 4 000 kubikmeter avgaser i 1 mil långa kondensstrimmor som skuggar på marken och orsakar svaga vindar under klara, stilla dagar. Kondensstrimmorna innehåller koldioxid som bygger en växthusvägg runt jorden. Förfulande klotter. Aldrig mera en helt klar dag.

Det är svårt att få rätsida på flygets miljöförstöring. För det är de som styr och ställer över oss som är de största miljöbovarna. Och de är måna om sina privilegier. Kungahus, regeringar, riksdag, länsstyrelser, kommuner, militärer, journalister, industritoppar och charter-resenärer vill inte minska på sitt flygresande eller sina inkomster från flygtrafiken. Snarare tvärtom. Belöningsresor till konferenser, kongressor och utställningar är ett medel att styra över sina medarbetare. Därför är det så tyst om denna rovdrift... Sanningen är illa hörd.

Halva Sveriges befolkning har aldrig flugit. 40 procent har flugit någon enstaka gång och 10 procent står för merparten av alla flygresor.

Halva Sveriges befolkning har alltså anledning att känna vrede mot de 10 procent som förstör luften vi andas.

Ur miljösynpunkt har flygresepriset liten betydelse. De som flyger gratis i tjänsten eller de som har gott om pengar flyger vad det än kostar.

Kan man få flygresenärerna att inse att de är moraliskt kriminella kanske det går att minska på antalet flygningar. Med moralisk kriminalitet menas handlingar som är tillåtna enligt lag och tradition men som fysiskt och psykiskt skadar människor, djur och natur.

Vi begår alla aningslöst moralisk kriminalitet. Men vi bör vara medvetna om det.

Sätt ett ekologiskt pris på flygresan och låt det bli ett begrepp som alla förstår:

En flygbiljett kostar:

x kronor för passageraren,

y liter flygbränsle och

z kubikmeter koldioxid för miljön och

q mil kondensslingor som skuggar på oss som aldrig flyger.

Statistiska Centralbyrån har inte statistik över hur många gånger man flugit i sitt liv. Däremot anser de att en liten andel av befolkningen står för merparten av flygresandet. Frågar man Naturvårdsverket eller någon kommuns miljö- och hälsoskyddskontor så hänvisar de fegt till Luftfartsverket. Luftfartsverket har ju inget intresse av att öppet och pedagogiskt redovisa flygresandets påverkan på miljön.

Naturvårdsverket borde stå för en sann och lättförstålig information riktad även till oss som aldrig flyger. För att eventuellt lugna oss om flygets ringa miljöpåverkan. För att kartlägga hur mycket kondensstrimmor påverkar solinstrålningen borde miljöförvaltningarna i de mest drabbade kommunerna dokumentera himlen under klara dagar.

Detta kan ganska enkelt göras med en videokamera riktad mot zenit, inställd på vidvinkel och intervallfilmning. Filmen kan sedan vara underlag för diskussioner inom kommunen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu