Debatt


Adoptioner

  • Föräldrar har tagit emot barn för adoption i god tro. I själva verket kan det ha varit fråga om människohandel, skriver Maria Diemar och Tommy Leite. (Kvinnan med barnen har inget samband med texten.)
Fria Tidningen

Vi vill att alla adoptioner från Chile ska granskas

Socialarbetare i Chile har pressat mammor att lämna bort sina barn. Ibland har de fått veta att barnen föddes döda. Detta kallar vi mer än brister i granskningen, detta är människohandel, skriver Maria Diemar och Tommy Leite från gruppen chileadoption.se.

I Chile utreder domaren Mario Carroza cirka 500 fall av vad han misstänker vara olagliga adoptioner där chilenska barn har skickats till utlandet. Han utreder en chilensk socialarbetare som är misstänkt för människohandel. Efter en förfrågan på sociala medier har ett 40-tal adopterade från Chile i Sverige hört av sig, då de har denna chilenska socialarbetares namn och/eller adress i sina papper. Betyder detta att vi i Sverige också var en del av dessa olagligheter, det man i Chile anser vara människohandel?

I början av februari släppte SVT nyheten om ett antal misstänkt olagliga adoptioner från Chile till Sverige. Denna nyhet i kombination med den chilenske domarens utredning, innebär i princip att ingen av oss 2 021 barn som har adopterats från Chile till Sverige via Adoptionscentrum med säkerhet kan veta om vår adoption har gått rätt till. Detta oavsett vad det står i adoptionsdokumenten, då dessa dokument systematiskt har utfärdats utan de biologiska föräldrarnas medgivande.

Adoptionscentrum arbetade med ett nätverk av socialarbetare, domare, polis och militär. En av dessa socialarbetare är den kvinna som nämns ovan, som utreds och är misstänkt för människohandel.

Adoptionscentrum berättar själv om en annan socialarbetare som varit ansvarig för adoptioner av mer 1 000 barn! Hur hann någon med att hitta så många barn som var tillgängliga för adoption? Socialarbetare i Chile bedrev en uppsökande verksamhet, ibland pressades mamman att lämna bort sitt barn, andra gånger informerades mamman om att barnet dött vid födseln, eller så togs barnet från henne.

På olika sätt har biologiska föräldrar i Chile blivit manipulerade och lurade på sina barn, barn som sedan har skickats till utlandet. Det finns föräldrar som i decennier har sökt barnen som tagits ifrån dem på olika sätt. De biologiska föräldrarna har inte vetat vart barnet tagit vägen, om barnet lever eller är dött. Det har också funnits domare som varit kända för att se mellan fingrarna och låtit adoptioner som inte borde ha genomförts gå igenom.

Det var en och samma läkare som undersökte alla 2 021 barn som skickades till Sverige, en militär. I gruppen chileadoption.se har vi sett att ju fler som får tag i sina biologiska familjer desto fler oegentligheter kommer fram. Från Chile finns det också en grupp med barn som kommit som 5–8 åringar, som mycket väl kommer ihåg vad som hände och hur de togs från sina familjer.

Det har brustit någonstans i adoptionsprocessen. Adoptionscentrum hade sina riktlinjer och den anställda på plats i Chile skulle också arbeta enligt dessa riktlinjer. Från Sverige skulle myndigheten NIA granska och ha koll på adoptionsorganisationen. Men ändå sitter vi här, många vuxna Chile-adopterade vars adoptioner inte har gått rätt till.

När vi själva granskar de uppgifter vi fått fram har vi kunnat se att detta är något mycket större än ”bara” vi barn som kommit till Sverige från Chile. Hur många barn har egentligen skickats ut från Chile på liknande sätt?

Det talas också om chilenska barnhemsbarn i samband med handel med organ, samt att mediciner ska ha prövats på dessa barn, de mest utsatta i samhället.

Detta kallar vi mer än brister i granskningen, detta är människohandel. Hur har man i Sverige i drygt två decennier kunnat ta emot barn som skickats från Chile, utan att ordentligt granska förhållandena bakom? Hur kan man på Adoptionscentrum i dag påstå sig ha haft kontroll på hur adoptionerna gick till på 1970-, 80- och 90-talen när en av deras partner nu utreds för människohandel?

Nu har ett hundratal Chile-adopterade gått samman i en grupp och vi kallar oss för chileadoption.se. Vi vill att samtliga 2 021 adoptioner som förmedlats från Chile till Sverige genom Adoptionscentrum på 1970- 80- och 90-talen ska granskas, med den kunskap som finns i dag. Vi vill också att Adoptionscentrum hålls ansvarigt för vad det utsatt de biologiska familjerna, oss barn och våra adoptivföräldrar för. Och vi frågar oss: Vilket ansvar har den svenska staten i detta?

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu