Debatt


Adoptioner

  • Ania Junker, Anna Sandgren, Caroline Åkerstedt, Daniel Cidrelius, Kajsa Carlsson, Lisa Holmqvist, Maria Dexborg, Martin Öberg och flera andra adopterade från Sri Lanka ställer krav på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.
Fria Tidningen

Vi känner ovisshet kring våra adoptioner

Adopterade som kom till Sverige på 1970- och 1980-talet har blivit vuxna och börjat ifrågasätta transnationella adoptioner. Fler och fler höjer sina röster om oetiska adoptioner. I dag har turen kommit till adopterade från Sri Lanka.

Den 11 oktober 2017 uttalade Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) att det är omöjligt att garantera att varje adoption sker på ett etiskt godtagbart sätt. Uttalandet gjordes i samband med att hälsoministern i Sri Lanka uppskattat att merparten av de 13 000 adoptionerna till västvärlden förmedlades på ett illegalt sätt. Vi är många adopterade från Sri Lanka som känner en ovisshet avseende om vår adoption förmedlades illegalt eller legalt till Sverige.

Sri Lanka är det ursprungsland som genom åren har skapat mest merarbete och problem för svenska myndigheter. Alltifrån taxichaufförer till politiker som erbjuder försäljning av barn till turister, baby farms, falska mödrar och uppdiktade adoptionshistorier. Ansvariga svenska myndighetspersoner med nära kopplingar till adoptionsbyråerna har dock uppfattat behovet av adoptioner som odiskutabelt.

De srilankesiska myndigheterna reagerade ett flertal gånger med att stoppa adoptionsaktiviteten och 1992 gjordes en ändring i adoptionslagen som syftade till att begränsa utlandsadoptionerna. Men det var först 1995 när de illegala adoptionerna kriminaliserades i Sri Lanka som verksamheten kollapsade. Sverige hade då blivit ett av världens största mottagarländer av adopterade från Sri Lanka.

I takt med att adoptionerna från andra länder till Sverige minskar, som en konsekvens av de återkommande adoptionsskandalerna, försöker MFOF att göra röttersökningar till en inkomstkälla för att bevara sin framtida existens. MFOF:s röttersökningshjälp inriktas på informations- och kunskapsspridning i Sverige. Denna röttersökningshjälp erbjuder inget riktat stöd och inga hjälpinsatser i ursprungsländerna där adopterade främst har behov av en röttersökningshjälp.

Vi är flera adopterade från Sri Lanka som sedan hälsoministerns uttalande känner en ovisshet avseende om vår adoption förmedlades illegalt eller legalt. Så som det ser ut i dagens Sverige står vi adopterade ensamma i våra röttersökningar i ursprungsländerna. Eftersom MFOF aldrig kan garantera att adoptioner förmedlas på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt önskar vi att MFOF kunde skifta sitt adoptantperspektiv till ett fokus på oss som är adopterade.

Vi adopterade från Sri Lanka är solidariska med våra bröder och systrar från andra delar av världen och i synnerhet med adopterade från ursprungslandet Chile, där det nyligen uppdagades en adoptionsskandal som adoptionsbyrån Adoptionscentrum var djupt involverad i. Adoptionscentrum tar inte sitt ansvar i detta sammanhang och adopterade kan inte ställa adoptionsbyrån till svars eftersom MFOF accepterar illegala och oetiskt förmedlade adoptioner.

I solidaritet med adopterade från andra länder ställer vi adopterade från Sri Lanka följande krav på MFOF:

• Adopterade vars adoptionshandlingar är förfalskade ska erhålla ekonomisk kompensation från svenska staten.

• Adopterade som upptäcker andra oegentligheter kring sin adoption ska få det post-adoptionsstöd de behöver exempelvis i form av terapi eller psykosocialt stöd.

• Adopterades rätt till kunskap om sitt ursprung ska främjas av MFOF genom riktat stöd och hjälpinsatser i ursprungsländerna.

Fakta: 

Ania Junker

Anna Sandgren

Caroline Åkerstedt

Daniel Cidrelius

Kajsa Carlsson

Kim Widén

Lisa Holmqvist

Malin Svensson

Maria Dexborg

Martin Öberg

Mia Johansson

Rasmus Gustafsson

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2023 Fria.Nu