• Förutom återvunnen plast ska Kina även sluta importera olika typer av papper och kartong.
Fria Tidningen

Kinas plaststopp sätter press på svensk återvinning

Kina är världens största importör av återvunnet material. Men vid årsskiftet ska landet införa ett importstopp på återvunnen plast. Nu måste Sverige och andra EU-länder hitta nya sätt att göra sig av med den.

”Vi har funnit att stora mängder smutsigt och farligt avfall har blandats med det material som kan användas som råvaror. Detta har allvarligt förorenat Kinas miljö”, skriver Kinas regering i ett uttalande om det importförbud mot återvunnen plast som börjar gälla i januari.

Importförbudet drabbar bland annat EU, där nästan hälften av den plast som återvinns går till export. Majoriteten, 87 procent, säljs till Kina där det används i produktionen av nya varor.

– Det blir svårare att bli av med återvunnen plast eftersom efterfrågan inte är tillräckligt stor. Alla europeiska länder håller just nu på att jaga efter ett sätt att bli av med plasten, säger Kent Carlsson, vd på Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Sverige är inte lika beroende av Kinas inköp som flera andra europeiska länder. Men eftersom marknaden för återvunnen plast plötsligt minskar markant måste även Sverige ställa om. Kent Carlsson menar att inhemska industrier bland annat måste bli bättre på att använda återvunnet plastmaterial som råvara.

– Vi är även övertygade om att vissa typer av plaster måste fasas ut. Det går till exempel inte att återvinna den svarta plasten på de köttpaket som säljs i matbutiker. Producenterna får ta ansvar för att göra det enkelt för konsumenter.

Jon Nilsson-Djerf på kommunernas branschorganisation, Avfall Sverige, håller med om att det material producenter använder i förpackningar är en nyckelfråga.

– Även om avfallshanteringen i Sverige är avancerad har vi ingen fullständigt cirkulär ekonomi. Problemet ligger uppströms och handlar om hur man designar förpackningar och vilka material man använder.

Samtidigt styrs producenternas val av priserna på traditionella råvaror, menar han – i det här fallet olja.

– Oljepriset är avgörande för att efterfrågan på återvunnen plast är så dålig. Just nu är det så lågt att det ofta är billigare att köpa ny plast. Så borde det inte vara.

Fakta: 

Plaståtervinning i Sverige

Förra året återvanns 42,2 procent av alla plastförpackningar. Det ligger långt under andra typer av förpackningar, som exempelvis metall (77, 5 procent) och glas (92,8 procent).

83 044 ton plastavfall gick till återvinning förra året.

Av dem exporterades 10 009 ton, eller 12 procent, till Kina.

Källor: Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Institute of Scrap Recycling Industries.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu