• Julius Ntobuah, överst i mitten, tillsammans med sina kollegor på Disabled Refugees Welcome.
Fria Tidningen

”Vi finns för att lyssna och guida”

Stödet till asylsökande med normbrytande funktionsvariation brister. Det vill personerna bakom det nya projektet Disabled Refugees Welcome ändra på.

Mellan 2015 och 2016 sökte nästan 200 000 personer asyl i Sverige, men det finns inga siffror på hur många av dem som upplever hinder till följd av normbrytande funktionsvariation. Enligt en rapport från Myndigheten för delaktighet som kom ut tidigare i år är kunskapen om asylsökande med normbrytande funktionsvariation låg. Rapporten konstaterar dock att gruppen ofta befinner sig i en svår situation.

En av dem som själv upplevt problem efter sin ankomst till Sverige är Julius Ntobuah. När han kom hit under vintern 2015 anvisade Migrationsverket honom först till en flyktingförläggning och sedan till en lägenhet. Ingen av dem var tillgänglighetsanpassade.

– Det var många trappsteg upp till lägenheten, som dessutom låg i en backe. Det var isigt ute så jag halkade och ramlade många gånger.

Senare flyttade Julius Ntobuah till en ny flyktingförläggning, där han tilldelades en våningssäng. När han bad om en sovplats i marknivå informerades han om att det först krävdes ett läkarintyg som bevis på att han inte kunde ta sig upp i våningssängen.

– Jag blev så arg, alla kan se att jag har en funktionsnedsättning. Jag bestämde mig för att strejka och stannade i receptionen till stängningsdags. Då gjorde personalen ett undantag, men sade till mig att i Sverige måste man ha papper på allt.

Det blev startskottet för Disabled Refugees Welcome, en projektidé som Julius Ntobuah tog med sig till föreningen Independent Living Institute. Nu har föreningen sjösatt projektet, som finansieras av Arvsfonden under tre år.

– Vi vill förbättra integrationen och utveckla en modell för att välkomna nyanlända och asylsökande som kan användas över hela Sverige, berättar Julius Ntobuah, som nu jobbar som fältarbetare inom projektets uppsökande verksamhet.

Projektet ska även kartlägga vilka behov som finns bland asylsökande med normbrytande funktionsvariationer och deras erfarenheter av att vara ny i Sverige. Dessutom försöker projektteamet slussa vidare asylsökande som kontaktar dem till myndigheter eller organisationer där de kan få det stöd de behöver.

– Vi finns här för att lyssna och guida, säger Julius Ntobuah.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu