• På grund av sinande brunnar fick brunnsborrare mycket att göra under sommaren.
Fria Tidningen

Så blev sommartorkan

Sommarens vattenbrist blev inte lika akut som befarat. Årets blöta höst innebär dessutom att utsikterna inför sommaren 2018 ser goda ut. Men på längre sikt ser Sverige ut att gå mot allt torrare somrar.

Låga grundvattennivåer och en torr sommar året före innebar att södra Sverige sommaren 2017 såg ut att gå en akut vattenbrist till mötes. Uppemot 50 kommuner införde bevattningsförbud och uppmanade invånare att spara på vatten.

Men tack vare bland annat större regnmängder under sensommaren blev bristen inte lika akut som befarat, enligt Havs- och vattenmyndigheten.

– Jag tror vi kom undan lite med andan i halsen. Samtidigt nådde ju vissa områden sina lägsta grundvattennivåer sedan 1960-talet, säger Lennart Sorby, verksamhetsutvecklare på myndigheten.

Under hösten har nederbörden ökat och enligt Lennart Sorby ser nästa sommar ut att bli mindre torr.

– Det har varit blötare än normalt. I södra Sverige är det fortfarande plusgrader och grundvattenmagasinen fylls på.

Samtidigt är det svårt att förutspå exakt hur situationen kommer att se ut nästa år, säger han.

– Ponera att det slutar komma nederbörd i januari och vattnet sakta rinner ut ur systemet och vi pumpar upp det. Även om vi har ett bättre läge nu kan det ju påverka till slut. Men just nu ser det väldigt lovande ut.

Hur starkt den globala uppvärmningen har påverkat torkan under de senaste par somrarna är komplicerat att svara på, menar Lennart Sorby. Under 1970-talet var det till exempel generellt torrare i Sverige än under 1980-talet, säger han.

– Vad som är klimatsignaler och vad som är årliga variationer, som kan vara ganska stora, är svårt att säga.

Samtidigt säger han att vi på längre sikt kommer påverkas mer av den globala uppvärmningen.

– De torra perioderna 2016 och 2017 kan mycket väl vara, om inte normalläge, så i alla fall dit vi är på väg. Vi kan vänta oss att bilden med små vattenreserver i södra och sydöstra Sverige kommer att förstärkas.

Fakta: 

Vattenbristen 2017

Vattenförsörjningen var ansträngd eller allvarlig i flera kommuner i Östergötland, Gotland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Hallands, Västra Götaland, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Dalarna.

Uppemot 50 kommuner införde restriktioner för vattenförbrukning.

Kampanjer bidrog till vattenbesparingar på 5–20 procent jämfört med normalförbrukningar.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu