• Utredningens förslag om lagliga vägar till EU ska bidra till att flyktingar inte riskerar sina liv på resor över Medelhavet.
Fria Tidningen

Så ska flykt till Europa bli lagligt

Flyktingar ska kunna få ett särskilt inresetillstånd till EU för att söka asyl. Det föreslår en ny statlig utredning.

– Då kan man på ett tryggt, lagligt och säkert sätt lämna in ansökan, säger utredaren Maria Ferm (MP).

I samband med den migrationspolitiska uppgörelsen mellan regeringen och allianspartierna 2015 tillsattes en utredning om möjligheterna att skapa lagliga resvägar för flyktingar som vill söka asyl i EU.

Nu har utredaren Maria Ferm, Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson, lämnat ett förslag till regeringen.

– Det skulle fungera på så sätt att man fick ett kortare tillstånd, för att på ett tryggt, lagligt och säkert sätt komma till EU för att kunna lämna in sin ansökan om asyl. I dag finns inga säkra och lagliga vägar för personer som vill ansöka om asyl att ta sig till EU, säger hon till Sveriges Radio.

Utifrån dagens regler finns det enligt utredningen möjlighet att utfärda ett särskilt inresetillstånd för personer som vill söka asyl inom EU. Regeringen borde därför driva frågan i unionen, med målet att få EU-kommissionen att utforma ett konkret förslag.

Alexandra Segenstedt är migrationsrådgivare vid Röda korset och har även deltagit som expert i utredningen. Hon är positiv till att utredningen ger konkreta förslag på hur frågan om lagliga vägar kan lösas. Men hon tycker inte det räcker att driva frågan på EU-nivå.

– För att göra det krävs en politisk vilja och vi ser att den saknas på europeisk nivå.

Som en bilaga till utredningen finns även ett förslag på hur en lösning skulle kunna se ut på nationell nivå i Sverige. Enligt det ska man via en screeningprocess kunna ansöka om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att resa till Sverige och söka asyl på plats.

Alexandra Segenstedt säger att hon hellre hade sett att förslaget ingick som en del av den ordinarie utredningen, eftersom remissinstanser inte kan ta ställning till det som bilaga.

– Om det fanns en politisk majoritet bakom förslaget hade vi kunnat införa det i dag. Det är egentligen helt fritt från den europeiska nivån, säger hon, och tillägger att Sverige skulle kunna föregå med gott exempel genom att testa och utvärdera en sådan här modell.

Varför inte göra det möjligt att söka asyl redan utanför EU?

– Det här är bättre än att söka asyl utanför EU på grund av den garanti om rättsäkerhet som en nationell ansökan innebär. Om man söker utanför EU kan det till exempel bli svårt med offentliga biträdande och överklaganden. Här görs istället en första screening och sedan genomförs själva prövningen i Sverige.

Kan inte en screeningprocess innebära liknande problem?

– Det finns ändå stora möjligheter att till slut få skyddsstatus. Men det är också något som man får testa först och se hur det fungerar. Jag tycker det är bra som ett första steg för att möjliggöra förändringar.

Krockar inte en screeningprocess med rätten att söka asyl?

– Det är klart att det finns en risk att missas i en screening, men det är ändå en möjlighet som kan vara värd att testa.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu