• Var försiktig med vad du skriver på nätet. Det är inte ovanligt att arbetsköpare kollar jobbsökandes bakgrund med hjälp av sociala medier. Företaget Scandinavian Recruitment Intelligence samlar runt 300 olika offentliga källor för att göra riskbedömningar av arbetssökande.
Fria Tidningen

De spionerar på jobbsökande

I den uppsjö av jobbsajter och rekryteringsföretag som finns i dag försöker ett företag att sticka ut genom att bedriva underrättelsearbete om de som söker jobb.

Internet tämligen kryllar av jobbsajter. Nu försöker en av de många aktörer som finns, CareerBuilder, lägga sig i framkant genom att inleda ett samarbete med företaget Scandinavian Recruitment Intelligence, som använder sig av vad det själv beskriver som ”underrättelsemetodik”.

– Vår affärsidé är att stötta rekryteringsprocesser, säger vd:n Pierre Gudmundson.

Att arbetsköpare kontrollerar arbetssökanden genom att söka efter information om dem på internet eller i sociala medier är numera inget ovanligt, men Scandinavian Recruitment Intelligence utmärker sig genom att bedöma sökandes ”sårbarhet och lojalitet”, som det står på företagets hemsida.

– Det är begrepp lånade från den statliga sektorns säkerhetsprövningprocess som finns för vissa yrkesgrupper. Det handlar om att göra bedömningar utifrån riskområden som ekonomi, social utsatthet, umgänge och så vidare, säger Pierre Gudmundson.

Enligt honom ingår dock inte politisk tillhörighet bland de saker företaget analyserar.

– Vi tittar inte på åsikter, det vore ju konstigt. Men vi tittar däremot på om man ger uttryck för starka synpunkter som kan anses vara kränkande eller angränsar till förtal eller trakasserier, till exempel om man agiterar mot minoriteter eller kvinnor. Om man har den typen av beteende uppskattar vi vad det beror på, undersöker frekvensen, hur grovt det är och hur länge det har pågått.

Runt 300 olika källor, som går att få tag på utifrån offentlighetsprincipen, används av företaget för att göra den samlade riskbedömningen, enligt Pierre Gudmundson. Den jobbsökandes samtycke krävs både inför granskningen och i samband med den bedömning som görs. Det arbetsköparen slutligen får är en sammanvägd bedömning utan detaljinformationen, och 72 timmar senare raderas datan, säger Pierre Gudmundson.

Amelia Andersdotter är ordförande för föreningen Dataskydd.net som driver opinion i dataskydds- och integritetsfrågor. Hon menar att om samtycke har skett är det förmodligen rent juridiskt inga problem med den typen av verksamhet som Scandinavian Recruitment Intelligence bedriver. Men maktskillnader kan göra samtycke komplicerat.

– Det ska finnas en realistisk möjlighet att säga nej. Frågan är om det gör det i rekryteringssammanhang. Arbetsgivare har mer makt och som sökande är man i en utsatt situation och kan känna sig tvingad, säger hon.

Hon understryker även att data inte är objektiva:

– Det gäller både urvalet och hur man tolkar det. Statistiska bedömningar är alltid beroende av vilka subjektiva förutsättningar man ställer upp. Du behöver välja vad som ska väga tyngre och vad som inte ska göra det.

Skyddet av löntagares personliga integritet är svagt, i synnerhet inom den privata sektorn, säger Lise Donovan, chefsjurist på den fackliga centralorganisationen TCO.

– Är det inte fråga om regelrätt diskriminering har man en rätt taskig ställning som arbetssökande. Det går inte att säga så mycket om att de gör en sådan här bakgrundskontroll.

Den lokala fackklubben på arbetsplatsen kan dock försöka påverka hur bakgrundskontrollen används i rekryteringen så att den hänger ihop med de krav som finns för tjänsten, säger hon.

Men att basera anställningsbeslut på tidigare beteenden är inte oproblematiskt, menar Amelia Andersdotter.

– Man kanske har gjort misstag som man inte kommer göra om. Det är komplicerat med storskalig databehandling eftersom utrymmet att förändras och utvecklas som människa blir mindre.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu