• Minst hälften av skogen i Sveaskogs ekoparker ska avsättas till naturvård.
Fria Tidningen

Värdefull skog kan försvinna

Det statliga skogsbolaget Sveaskog planerar att avverka värdefull skog. Flera länsstyrelser kritiserar nu företagets bedömningar av vad som borde räknas som skyddsvärd skog.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har sedan 2003 avsatt 37 skogsområden i Sverige till att bilda så kallade ekoparker, som ett sätt att skydda skog med höga naturvärden. Enligt en granskning gjord av Sveriges Radio planerar Sveaskog nu att avverka skog i flera ekoparker, vilket kritiseras av bland annat länsstyrelsen i Norrbotten.

– Det är ju en besvikelse för vår del, för vi hade ju hoppats att de här områdena skulle bli skyddade i sin helhet, säger länsstyrelsens Frédéric Forsmark till Sveriges Radio.

Karin Fällman är chef för skogsskötsel och miljö på Sveaskog. Hon säger att bolaget har följt de rutiner och regler som har tagits fram för ekoparkerna.

– Vi känner oss trygga i de bedömningar vi har gjort. Den här kritiken är inte något som jag uppfattar att vi får från länsstyrelserna i allmänhet, de är ju med i våra förvaltningsmöten om ekoparkerna. Den måste stå för de här specifika länsstyrelserna i så fall.

Kommer ni att se över bedömningarna i de här fallen?

– Vi har ett kontinuerligt arbete med den här typen av bedömningar, när det gäller just ekoparkerna har vi planer som vi jobbar efter. Naturligtvis ska vi titta på om vi gjort en felbedömning om det kommer upp nya saker, men jag tycker inte det gör det i samband med det här.

Varför ska ni inte se över bedömningarna?

– Det är ju inget vi gjort av en slump, det är inventeringar och planer som ligger bakom bedömningarna. Men vi har ju gärna en dialog, och det har vi på de här platserna.

Tror du att det är dialogen som har brustit?

– Jag tror man har olika uppfattningar. Det finns två olika nivåer på det här: detaljfrågorna och idén med ekoparker. När det gäller detaljerna kan vi ju ha missat saker, det är svårt att säga ja eller nej.

Naturskyddsföreningen har under åren fått flera rapporter från medlemmar med invändningar mot hur Sveaskog hanterar och avverkar skyddsvärd skog i ekoparkerna, säger Malin Sahlin, föreningens sakkunnige i skogsfrågor.

– Men det har aldrig varit tanken att all skog i ekoparkerna ska avsättas till naturvård, utan det handlar om minst 50 procent.

– Vi tycker ambitionerna så som de är formulerade är bra, men det är viktigt att Sveaskog utgår från relevant underlag och aktuell kunskap för att leva upp till dem. Implementeringen håller inte alltid.

Föreningen har inte själv granskat alla ekoparker, men Malin Sahlin säger att Sveaskogs avverkning av skyddsvärda skogar i andra sammanhang är väldokumenterad.

– Som statligt bolag har Sveaskog en stor roll att hantera sina skogar ansvarsfullt och transparent. Staten i sig har ju möjlighet att använda sina skogar för att uppnå miljömålen, genom att till exempel ge Sveaskog tydligare ägardirektiv.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu