• Avslöjanden som Panamadokumenten och paradisläckorna har utlöst protester över hela världen.
Fria Tidningen

Svensk skatteflykt missgynnar länder i syd

Enligt en ny rapport är den politik som förs mot global skatteflykt i flera europeiska länder otillräcklig. Bland annat riktas kritik mot att Sverige sluter avtal med fattiga länder som innebär att de förlorar skatteintäkter.

Rapporten från nätverket Eurodad, som består av 46 organisationer från det europeiska civilsamhället, granskar skatteflyktspolitiken i 17 EU-länder och Norge. Enligt rapportförfattarna brister de politiska lösningarna på skatteflykt i alla de undersökta länderna.

– Medborgare måste få insyn för att kunna jämföra företagens vinster med vad de betalar i skatt. Skandalerna vi sett i massmedier visar på problemen med hemlighetsmakeri och aggressiv skatteplanering, säger Penny Davies, policyrådgivare i skattefrågor på den svenska biståndsorganisationen Diakonia, som ingår i Eurodad.

Rapporten riktar bland annat kritik mot de skatteavtal som sluts mellan Sverige och fattiga länder.

– De görs ju i syfte att undvika att företag beskattas i mer än ett land. Men de är ofta ofördelaktiga för utvecklingsländer. Sverige har flera sådana restriktiva avtal som är problematiska eftersom de minskar utvecklingsländernas möjlighet att beskatta företagen, säger Penny Davies.

Av Sveriges 42 skatteavtal med utvecklingsländer lyfter rapporten bara upp fyra som ”särskilt restriktiva”. Är det här ett stort problem?

– Sverige har en policy för global utveckling som innebär att all politik ska utgå från mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. Tar man den på allvar måste man göra konsekvensanalyser av avtalen utifrån de här perspektiven, men det har inte gjorts.

Men Leif Jakobsson, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson (S), tillbakavisar kritiken.

– Det är ju en överenskommelser som görs mellan två parter. Kritiken får det att låta som att utvecklingsländerna inte kan förhandla för sig och försvara sina egna intressen. Ingen kan tvinga på ett land ett skatteavtal.

Eurodad-rapporten lyfter även fram att utvecklingsländer har varit utestängda från processerna kring att skapa ett globalt regelverk för informationsutbyte mellan olika länders skattemyndigheter.

Besluten om ramverket har enligt rapporten tagits av medlemsländer i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, där Sverige ingår. Organisationen motsätter sig också kravet från utvecklingsländer att upprätta ett skatteorgan inom FN.

Men Leif Jakobsson menar att kritiken är missvisande:

– Sverige har drivit på för att ta in länder som inte är medlemmar. Till exempel utvecklades regionala dialoger, bland annat i Afrika, och man har skapat ett så kallat inkluderande ramverk för andra länder att delta i systemet.

Enligt Penny Davies var det dock först efter att OECD-länderna tagit beslut om att skapa det nya regelverket som utvecklingsländerna bjöds in att delta.

– Det är skillnad på att bjudas in på lika villkor när något ska utformas jämfört med när det redan finns på pränt. Många utvecklingsländer har ju andra agendor än det som finns inom OECD-samarbetet och än så länge finns inget forum där det kan diskuteras.

Fakta: 

500

Så många miljarder US-dollar – cirka 4 300 miljarder kronor – förlorar världens länder i skatteintäkter på grund av skatteflykt bland företag, enligt Eurodad-rapporten.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu