• Rättvisa arbetsvillkor är fokus för EU-toppmötet i Göteborg. Men kritiker menar att EU:s politik snarare bidrar till färre arbetstillfällen och sämre villkor i länder som Grekland.
Fria Tidningen

Rättvisa arbeten i fokus för EU-toppmöte

På fredagens EU-toppmöte i Göteborg står rättvisa arbetsvillkor i fokus. LO deltar i mötet som de hoppas ska leda till stärkt arbetsrätt i EU, men kritiker menar att det bara handlar om dimråder.

På fredag är det EU-toppmöte i Göteborg. EU-ländernas ledare ska diskutera rättvisa arbetsvillkor och tillväxt tillsammans med organisationer så som Svenskt näringsliv och LO.

”I ett mer socialt Europa bidrar rättvisa arbetsvillkor, väl fungerande arbetsmarknader och en stark social dialog till högre tillväxt och välstånd,” säger statsminister Stefan Löfven i ett uttalande inför toppmötet.

Loa Brynjulfsdottir, internationell chef på LO, är hoppfull inför EU-toppmötet. Inför konferensen ska fackliga centralorganisationer från olika europeiska länder träffas i ett eget toppmöte. De ska bland annat driva frågan om att införa ett så kallat socialt protokoll till EU-fördragen.

– I de situationer då det blir en krock mellan ekonomiska friheter och arbetstagares rättigheter vill vi att de senare ska ha företräde. Från vårt perspektiv är det den huvudsakliga utmaningen för EU att lösa, grunden som man bygger vidare det sociala Europa på. Vi förväntar oss att det här kan bli ett sorts startsteg i den processen.

Många far illa av EU:s nuvarande regelverk som uppmuntrar till konkurrens med dåliga löner och arbetsvillkor, menar Loa Brynjulfsdottir.

– EU har handlat mycket om företagens friheter, inte arbetstagarnas rättigheter. Men nu finns momentum att förändra, man har sett att det behöver rättas till.

Tord Björk, samordnare för Jordens Vänners EU-utskott, är dock skeptisk mot EU:s tilltagande fokus på sociala och arbetsrättsfrågor.

– Det handlar om dimridåer. Vi är kritiska mot själva utvecklingsmodellen inom EU, att marknaden ska gå före annat, säger han.

Tillsammans med en rad andra föreningar och nätverk anordnar Jordens Vänner därför alternativa seminarier och möten, såväl som en manifestation för alternativ till EU.

Enligt Tord Björk är det viktigt att se hur olika aspekter av EU:s politik hänger samman. Han menar att den ekonomiska politik som unionen driver gör att makt koncentreras till storstäder och ekonomiskt starka länder, till nackdel för landsbygd och länder som Grekland, som hamnar i utkanten med färre arbetstillfällen och sämre villkor.

– Det presenteras som en naturlig process, men det är det inte. EU:s system för jordbruksstöd gör till exempel situationen mycket svår för småbrukare. Vi vill se en rättvis klimatomställning med rättvisa jobb. Men det är raka motsatsen mot vad EU driver.

Även Vänsterpartiet är fortfarande kritiskt till EU, menar partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, Ali Esbati. Men samtidigt förhåller man sig pragmatiskt till unionen.

– Det är viktigt att engagera sig i EU som politisk struktur eftersom den utgör en del av politiska realiteten i Sverige och Europa. Det är orealistiskt att låtsas som att den inte finns. Men det hade varit bättre om Sverige inte var med i EU, det har jag aldrig haft något skäl att omvärdera, säger han.

Under toppmötet förväntas medlemsländerna att klubba igenom en ”social pelare”, en sorts deklaration till stöd för sociala rättigheter. Till skillnad från ett socialt protokoll är det inte bindande, men är ändå något som Ali Esbati ställer sig försiktigt positiv till.

– Det finns all anledning att vara med i de processer som gör att det sker en förskjutning av politikens innehåll. Den här rättighetspelaren vittnar om en reaktion mot en mindre strikt marknadsliberal linje och att man tar hänsyn till andra typer av behov.

Fakta: 

EU-toppmötet 17 nov

• Sveriges statsminister Stefan Löfven har tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker bjudit in övriga 27 stats- och regeringschefer från alla EU:s medlemsländer.

• Drygt 30 organisationer och aktörer är också inbjuda, exempelvis Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket, SKL, LO, Saco, TCO och Företagarna.

• Temat för mötet är rättvisa arbetsvillkor och tillväxt.

• Inga formella beslut väntas fattas, utan fokus är på diskussioner.

• Stora delar av mötet kommer att webbsändas, för att medborgare runt om i Europa ska kunna följa diskussionerna: www.socialsummit17.se

Källa: Regeringen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu