• Miljöaktivister blockerar infarten till byggarbetsplatsen för kärnkraftverket i finska Pyhäjoki.
Fria Tidningen

Svensk aktivist inför finsk rätt

68-åriga My Leffler ställs inför rätta i Finland imorgon. Hon är åtalad för hindrande av tjänsteman i samband med demonstrationer mot ett finskt kärnkraftverk som byggs 15 mil öster om Skellefteå.

Sedan 2015 har My Leffler deltagit i protesterna mot det kärnkraftverk som byggs i den finska kommunen Pyhäjoki vid Bottniska viken. Hon är aktiv i Kärnkraftsfritt Bottenviken som tillsammans med miljönätverk från flera andra länder försöker rikta ljuset mot det kontroversiella bygget, bland annat genom att anordna fredliga blockader.

Imorgon ska hon ställas inför finsk rätt, åtalad för hindrande av tjänsteman och ohörsamhet mot ordningsmakt.

– Det känns otroligt tufft, säger My Leffler som menar att rättegången politiskt motiverad. Hon säger att den finska polisen har gått hårt fram och använt övervåld mot aktivisterna under de blockader som har anordnats vid byggarbetsplatsen. Polisen har även demolerat deras läger i skogen utanför byggområdet, säger hon.

Turerna kring kärnkraftverket i Pyhäjoki har varit många (se faktaruta). Rysk inblandning, miljöpåverkan och tillströmningen av tillresta miljöaktivister har splittrat både lokalsamhället och Finland i frågan.

Även Sverige är inblandat. Bland annat har flertalet svenska kommuner tagit ställning mot kärnkraftverket. I ett remissyttrande har den svenska Strålskyddsmyndigheten också uttryckt förvåning över vad den menar är den låga ambitionsnivån för anläggningens utsläppsmål.

My Leffler menar att det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är i samband med olyckor som kärnkraftverk påverkar miljön.

– Radioaktivt avfall varken hörs, syns, eller luktar, det är väldigt osynligt. Det handlar inte bara om härdsmältor, utan även utsläpp från den dagliga driften och rengöringen. Kärnkraft utgör ett hot mot både människor och djur.

Fakta: 

Kärnkraftverket i Pyhäjoki

2010 godkände den finska riksdagen bolaget Fennovoimas planer på att bygga ett nytt kärnkraftverk, Finlands sjätte.

Två år senare drog sig bolagets majoritetsägare, tyska E-on, ur projektet, vilket följdes av avhopp bland flera andra investerare.

2014 tog den ryska kärnkraftsjätten Rosatom över E-ons tidigare ägarandel i Fennovoima. Det är även Rosatom som ska leverera reaktorn och förse kraftverket med bränsle. Rosatom är inblandat i både civil och militär kärnkraftsverksamhet.

På grund av den förändrade ägarstrukturen blev den finska riksdagen tvungen att rösta om kärnkraftverket ytterligare än gång. Det godkändes återigen, men samtidigt lämnade det gröna partiet regeringssamarbetet i protest mot Rosatoms inblandning.

I nuläget saknar Fennovoima fortfarande bygglov men har trots det börjat bygga i området. Innan kraftverket kan sättas i drift 2024 som planerat måste dessutom en plan för slutförvar av avfall godkännas och man måste även få tillstånd för själva driften.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu