Debatt


Debatt: Masthuggsterminalen

  • Ett avtal från 2016 innebär att Danmarkstrafiken blir kvar i Masthugget till år 2035. Det finns dock en möjlighet till uppsägning från 2025 om det visar sig att området behövs för ”betydande stadsutveckling”, skriver nätverket Yimby.
Göteborgs Fria

Ge oss kontakten med vattnet tillbaka

Stena Line och Masthuggsterminalen skär av kontakten mellan staden och vattnet och göteborgarna förtjänar att problemet tas på allvar, skriver Pär Johansson, Olof Antonson och Patrik Höstmad från stadsbyggnadsnätverket Yimby.

Göteborg präglas av att vara en stad med stora avstånd, där både fysiska och mentala hinder försvårar möten mellan människor. Den största av dessa barriärer är Göta Älv, och så länge Stena Line ligger vid Masthuggskajen kommer en stor del av stadens mest dynamiska delar inte att kunna kopplas samman, vare sig längs Södra Älvstranden eller med fasta förbindelser över till Hisingen.

De centrala trafiklederna längs med älven förstärker barriäreffekten, och befästs av verksamheter som Stena Line och dess lastbilstrafik till och från färjorna. Lederna skapar i sin tur problem med buller och luftföroreningar, och har därför stor restriktiv påverkan på byggplaner i deras omgivning. Transporter till Stena Lines terminaler i Masthugget och Chapmans torg medverkar till att bibehålla en motorvägslösning som skär av staden från vattnet.

Flyttas Stena Line utanför staden kan dock Oscarsleden på sikt omvandlas till en stadsboulevard. Detta skapar möjligheter att sammanfoga de byggplaner som finns i området kring Skeppsbron, Folkets hus och Långgatorna med de många arbetsplatserna på Norra Älvstranden. Låga broar över älven skulle möjliggöras, vilket drastiskt skulle förkorta det fysiska avståndet mellan dessa platser.

Enligt tidigare beslut skulle Masthuggsterminalen överlämnas till staden den 31 december 2019. Dessvärre slöts ett nytt avtal den 9 februari 2016, som förlängde Stena Lines lokalisering i Masthugget. Motivet var främst att det centrala läget lockar kunder: Samtidigt beslutades att Tysklandstrafiken flyttas från Majnabbe till ytterhamnarna på Hisingen, vilket är positivt. Det meddelades också att Masthuggsterminalen skulle öppnas upp mer och integreras i stadsbilden. Stena Line skulle presentera konkreta förslag på utformningen ”inom en snar framtid”. Ett och ett halvt år senare har vi inte hört ett knyst.

Avtalet innebär att Danmarkstrafiken blir kvar i Masthugget till 2035. Det finns dock en möjlighet till uppsägning från 2025 om det visar sig att området behövs för ”betydande stadsutveckling” före 2035. Samtidigt som utbyggnaden av området står och stampar fortsätter betydelsen av Danmarkstrafiken som transportled att minska. En del av hamnen används sedan sommaren 2013 som parkeringsplats för den gasturbindrivna högfartsfärjan Stena Carisma, som då blivit för dyr att använda.

Stena Line bygger istället vidare på att vara en flytande nöjes- och shoppingdestination med bordershop och outlet. Stena Danica kommer under vintern att byggas om med fokus på nöjesresande med nya restauranger, barer och shopping ombord. En sådan trafik behöver inte utgå från centrala Göteborg, i synnerhet inte när det innebär drastiska konsekvenser för stadens framtida utbyggnad.

Vi vill uppmana staden att ta chansen och nu planera för levande stadsbebyggelse längs älven, med minskade barriärer och på sikt broar mellan Hisingen och fastlandssidan. En färdig plan måste finnas framme i god tid till 2025. Göteborgarna förtjänar att få sin mark och kontakt med vattnet tillbaka.

Fakta: 

Pär Johansson, Olof Antonson och Patrik Höstmad

Stadsbyggnadsnätverket Yimby Göteborg

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2023 Fria.Nu