Debatt


  • Aleris har utvecklat en mobil magnetkamera för att kunna åldersbedöma flyktingar och brottslingar i större skala än vad som tidigare varit möjligt.
Fria Tidningen

Mobila magnetkameror är människofientligt

En av vårdföretaget Aleris innovationer är en mobil magnetröntgenkamera för åldersbedömning för både flyktingar och brottslingar. Omoraliskt och människofientligt, skriver Hedda Viå och Hussein Ebrahimi.

Det ökande antalet asylsökande i kombination med en fördjupad rasism, en nyliberal stat med en nedmonterad välfärd samt en inhuman migrationspolitik är anledningen till att svenska politiker reducerar människor till en kostnad. Mottagandet av människor på flykt är en kostnad, en vara som alla andra mänskliga varor på den marknad som staten dukar upp för privata företag.

Detta tankesätt kommer att föra oss längre ner i våldsam orättvisa och rasism med ökad fattigdom och ohälsa till följd. Men det här vet ju alla. Arbetarklassens internationella solidaritet är vår bästa överlevnadsstrategi. Men det är inte alla som förlorar på rasism och ökade klassklyftor. Alliansen vill sänka lönerna och splittra arbetarklassen med introduktions-(slav)jobb samtidigt som privata företag gör enorma vinster på flyktingar, gamla och sjuka.

Aleris till exempel, är ett innovativt och framgångsrikt företag som levererar innovativa lösningar till kunden, alltså svenska staten.

År 2016 gav regeringen Rättsmedicinalverket uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar, inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd och i brottmålsärenden.

Brott och omvårdnad blandades redan tidigt ihop och det är precis som brottslingar, eller människor utan värde, som de afghanska flyktingarna känner sig när de kallas till röntgenundersökningar av knäleder, genomförda i husvagnar i svenska skogar.

Rättsmedicinalverket har sedan beslutat att man ska upphandla dessa åldersbedömningar. Upphandlingen för magnetkameraundersökning av knäleder vanns av Aleris diagnostik AB och Unilabs AB. Den upphandlade kapaciteten i varje region ligger på minst 500 undersökningar i månaden. ”Vi är nöjda med den kapacitet som leverantörerna kan erbjuda och att möjligheten till undersökningar finns över hela landet,” säger utvecklingschefen på Rättsmedicinalverket, Ann Lemne.

Det innovativa ligger i att dränera det offentliga på resurser genom att sälja en tjänst som är djupt moraliskt förkastlig, i detta fall en mobil magnetkamera för ”att öka flexibiliteten.” Aleris röntgen har investerat i en mobil magnetkamera som varit i drift sedan 2016 för att ”åldersbedöma” unga flyktingar. Om svensk sjukvårdspersonal hade haft den minsta gnutta solidaritet i sig skulle de vägra att befatta sig med sådana metoder.

Aleris som ägs av Investor, förbättrade sitt resultat och fortsatte sin tillväxt under första kvartalet 2015. Aleris fortsatte sedan att växa under 2016 och omsättningen uppgår nu till 10 miljarder kronor. ”Vi kan summera ett starkt kvartal där Aleris investerar i ny och innovativ vård och omsorg samtidigt som vi genererar de överskott som behövs i den fortsatta utbyggnaden av vår del av välfärdssektorn i Skandinavien”, säger Liselott Kilaas, koncernchef Aleris.

Det är våra skattepengar som går till att skapa nya möjligheter för så kallade innovativa lösningar som flyktingboenden och mobila magnetkameror. Dessa innovativa företagslösningar i välfärden är i realiteten: absurda, ineffektiva, människofientliga, ovetenskapliga och sjukt lönsamma

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu