• Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholm.
Fria Tidningen

Kluven till ny dom om bistånd till papperslösa

En ny dom slår fast att kommuner inte är skyldiga att ge bistånd till papperslösa men att det inte heller finns något hinder för att göra det. I Stockholm, där man i dag ger bistånd till papperslösa, är man kluven till domen.

En ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att kommuner inte är skyldiga att ge bistånd till papperslösa. Samtidigt innebär den vägledande domen att det inte finns några hinder för kommuner att hjälpa papperslösa med bistånd, om de vill. I Stockholm och Malmö, där man i dag ger bistånd till papperslösa, håller man nu på att utvärdera den nya domen.

Åsa Lindhagen (MP) som är socialborgarråd i Stockholms stad konstaterar att det är oroande att man i domen för resonemang kring att akut nödbistånd inte nödvändigtvis är en skyldighet för kommunerna.

– Det akuta nödbiståndet innebär att vi erbjuder stöd exempelvis i form av mat eller tak över huvudet till personer som vistas i Stockholm även om de inte är kommuninvånare. Det är en mycket viktig insats eftersom vi genom den kan säkerställa att ingen människa exempelvis fryser eller svälter ihjäl i Sverige, oavsett var den personen kommer ifrån.

Samtidigt är hon positiv till andra delar:

– Det som är positivt med domen är att den tydliggör att kommuner är fria att ge ekonomiskt bistånd till papperslösa. I Stockholm är vi i majoriteten överens om att barn till papperslösa kan beviljas ekonomiskt bistånd och det förslaget är just nu ute på remiss, säger Åsa Lindhagen.

Ansvarigt kommunalråd i Malmö, Sedat Arif, vill inte kommentera domen förrän förvaltningen är klar med sin utvärdering.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu