RFSL: Skadestånd till steriliserade är för lågt | Fria.Nu
  • Frida Sandegård, ordförande för RFSL, tycker att skadeståndet borde ligga på runt och ligga på cirka 300 000 kronor.
Fria Tidningen

RFSL: Skadestånd till steriliserade är för lågt

Transpersoner som har tvångssteriliserats ska få skadestånd av staten, föreslår regeringen. Men ersättningen borde vara högre, tycker RFSL och Transförsvaret.

Tidigare var personer som ville byta juridiskt kön i Sverige tvungna att genomgå sterilisering. År 2013 togs det kravet bort i lagen. Nu föreslår regeringen ett skadestånd på 225 000 kronor till de transpersoner som drabbats.

­– Det steriliseringskrav som fanns tidigare var uttryck för ett synsätt som vi i dagens samhälle tar avstånd från, och vi i regeringen anser att det var fel att kräva detta. Det är ett mycket allvarligt och långtgående ingrepp, och därför lägger vi nu fram det här förslaget, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) till Dagens Nyheter.

Regeringen vill att den nya lagen träder i kraft i maj 2018. Sedan har personer som drabbats av steriliseringstvånget två år på sig att ansöka om ersättning.

RFSL välkomnar förslaget.

­– Regeringen annonserade detta redan för ett år sedan och det är fantastiskt att det kommer till stånd. Det innebär att Sverige blir först i världen med att erkänna de övergrepp som staten begått mot transpersoner, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

Men enligt RFSL borde ersättningen vara högre, och ligga på cirka 300 000 kronor. Steriliseringstvånget för transpersoner kvarstod nämligen i 14 år efter det att staten medgett skadestånd till andra grupper som tvångssteriliserats av medicinska, sociala eller rashygieniska skäl.

­– Det går inte att jämföra lidande eller skador, men det här är något som medför ett stort trauma för individen. Att tvångssteriliseringarna fortsatte innebar en stark signal från staten att den här gruppen inte får reproducera. Det gör det särskilt grovt, menar Frida Sandegård.

Mia Mulder, ordförande för föreningen Transförsvaret, håller med RFSL:s ståndpunkt. Men det saknas en diskussion om indirekt sterilisering till följd av hormonbehandling, menar hon.

­– Tidigare har transpersoner som påbörjat hormonbehandling inte fått spara könsceller trots att många får nedsatt fertilitet eller blir helt sterila till följd av behandlingen. Men för många fanns inte valet att vänta tills en ny lag eventuellt skulle införas.

Fakta: 

Ny könstillhörighetslag 2018:

Förutom lagförslaget om ersättning till transpersoner som tvångssteriliserats håller regeringen på att arbeta fram två nya lagar ­– en om ändring av juridiskt kön och en om tillståndsprövning av vissa ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna ­– som ska ersätta nuvarande könstillhörighetslag. Den nuvarande lagen kom till 1972 och sedan dess har det skett förändringar av inställning och attityder. Till exempel avskaffades steriliseringskravet i lagen år 2013.

Den nya lagstiftningen innebär att den juridiska och medicinska delen i processen att byta kön särskiljs. En medicinsk diagnos ska inte längre vara en förutsättning för att få ny könsidentitet fastställd i form av ändrat personnummer och nytt juridiskt kön.

Lagförslagen väntas läggas fram i två promemorior under sommaren 2017, som sedan ska remitteras och omarbetas till en proposition som kan läggas fram till riksdagen under våren 2018. Lagstiftningen väntas träda i kraft under andra halvan av 2018.

Källa: Regeringen

Annons

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu