• Gay Pride i Indien – ett av fler än 70 länder i världen där homosexualitet är olagligt.
  • Vitit Muntarbhorn, FN:s nytillträdda hbtq-expert.
Fria Tidningen

FN:s första hbtq-expert inleder sitt arbete

FN:s första oberoende människorättsexpert med uppgift att bekämpa våld och övergrepp mot hbtq-personer har börjat sitt arbete. Den thailändske advokaten Vitit Muntarbhorn har inlett konsultationer med individer, organisationer och stater – trots att vissa länder fortfarande är emot hans uppdrag.

Vitit Muntarbhorn har i uppdrag att skydda de hbtq-personer som faller offer för våld, hat och diskriminering i många av världens länder. Den thailändske juristen har lång erfarenhet som människorättsexpert inom FN och ingår numera i den grupp av specialister som arbetar inom FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i Genève.

Han inledde sitt arbete, en tjänst som många organisationer efterlyst i flera decennier, i slutet av januari. Detta efter en omstridd omröstning inom människorättsrådet i juni förra året, som slutade med att 21 av de 47 medlemsstaterna röstade ja, medan 18 röstade emot tillsättningen och 6 stater avstod från att delta.

Det uppdrag som godkändes vattnades dock ur, enligt Pooja Patel som arbetar för den Genève-baserade organisationen International Human Rights Service.

– Detta genom en serie av förändringar som drevs igenom av bakåtsträvande länder som Ryssland och medlemmar av Islamiska konferensorganisationen, däribland Pakistan, Egypten och Saudiarabien, säger Pooja Patel.

Även en rad afrikanska länder har kritiserat tillsättningen av hbtq-experten. Starkt stöd har dock kommit från många organisationer och flera länder, främst i Latinamerika och Västeuropa, samt från USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

– Stödet för detta mandat har bara ökat i hela världen efter de debatter som följt i både människorättsrådet och generalförsamlingen, säger André du Plessis vid organisationen International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, ILGA.

Vitit Muntarbhorn säger att han planerar att hålla konsultationer med alla länder.

– Vi försöker genomdriva och stärka existerande regler på ett effektivt sätt, säger han.

Vitit Muntarbhorn kommer bland annat att koncentrera sig på hur stigmatiseringen och kriminaliseringen av hbtq-personer ska motarbetas.

– Det finns över 70 länder som fortfarande har lagar som kriminaliserar människor på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet och flera länder som utdömer dödsstraff. Detta är ett mycket stort problem och vi måste föra en dialog med dessa länder.

Sedan 1980-talet har dock närmare ett 15-tal länder avkriminaliserat homosexualitet, vilket visar att förändring är möjlig, påpekar den nye FN-experten. När det gäller stigmatiseringen av hbtq-personer säger Vitit Muntarbhorn att homosexualitet även på internationell nivå klassades som en psykisk sjukdom ända fram till 1990-talet.

Fakta: 

Hbtq i världen

I 78 av världens länder är homosexualitet olagligt.

I länder som Saudiarabien, Jemen och Iran bestraffas icke-heterosexuella samlag med döden, och i till exempel Iran räcker det att en man kysser en annan man för att piskstraff ska utdömas.

Bara 36 av världens länder erkänner samkönade äktenskap.

Enligt den internationella hbtq-organisationen ILGA är Malta det mest hbtq-vänliga landet i Europa, följt av Belgien, Storbritannien och Norge. Sverige ligger på 12:e plats och sämst i ligan är Azerbajdzjan, Ryssland och Armenien.

Källa: RSFU, ILGA

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Vapenavtal utan effekt

Två år har gått sedan det historiska ATT-avtalet trädde i kraft. Men flera länder som stod bakom regleringen av den internationella handeln med vapen anklagas nu för att själva bryta mot avtalet – i synnerhet när det gäller konflikten i Jemen.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu