• En hjälparbetare letar efter överlevare i en matfabrik i Sanaa, Jemen, som flygbombats av den USA-stödda och saudiledda koalitionen den 9 augusti.
Fria Tidningen

Västländer kringgår vapenavtal

FN:s vapenhandelsavtal ATT syftar till att minska flödet av så kallade lätta vapen till krigszoner och diktaturer. Men vissa av världens vapenleverantörer bryter mot avtalet, enligt analytiker.

De pågående konflikterna och inbördeskrigen i Irak, Libyen, Afghanistan, Syrien, Jemen, Sydsudan och Ukraina drivs på av vapenleveranser till ett värde av miljontals dollar. Främst kommer vapnen från länder som har undertecknat eller ratificerat ATT, ett avtal som trädde i kraft i december 2014.

Enligt FN-konsulten Natalie Goldring, som är expert på nedrustningsfrågor och verksam vid Georgetown-universitet i USA, har länder som undertecknat avtalet på senare tid kommit med förslag på vapenleveranser som innebär en risk för en underminering av avtalets innehåll.

I förra veckan hölls en konferens om ATT i Genève. Samtidigt har nya rapporter från Amnesty international, Human rights watch och andra organisationer dokumenterat fortsatta försäljningar av konventionella vapen som riskerar att leda till människorättskränkningar.

Enligt Brian Wood, chef för Amnestys avdelning för vapenhandel, skulle vapenavtalet kunna bidra till att rädda miljontals människors liv. Just därför är det särskilt allvarligt när länder som har undertecknat ATT anser att de kan fortsätta leverera vapen till styrkor som är kända för att begå krigsbrott, menar han.

– Nolltolerans måste gälla för de stater som tror att de bara behöver stödja ATT med tomma ord, säger Brian Wood och påpekar att barn i länder som Jemen, Syrien och Sydsudan dagligen dödas eller skadas mycket svårt av bomber.

– Samtidigt hotas och grips civila under vapenhot och väpnade grupper begår övergrepp med vapen som tillverkats av länder som är förpliktigade av avtalet.

Amnesty har publicerat en lista med vad organisationen beskriver som ”skrupellösa” vapenförsäljningar. Enligt organisationen har bland annat USA, Frankrike och Italien fortsatt att leverera lätta vapen och polisutrustning till Egypten. Detta trots ”myndigheternas brutala tillslag mot dissidenter, vilket lett till olagligt dödande av hundratals protesterande, tusentals gripanden och rapporter om tortyr”.

Enligt Amnesty har även både USA och Storbritannien godkänt vapenförsäljningar till Saudiarabien för mångmiljardbelopp, samtidigt som den saudiledda koalitionen genomfört ”urskillningslösa och oproportionerliga attacker mot civila i Jemen, varav vissa skulle kunna utgöra krigsbrott”.

– Så den amerikanska regeringens respons på saudiernas bombningar av civila mål är att sälja fler vapen till dem? Det är obegripligt. Men det ligger i linje med ett mönster där fortsatta vapenförsäljningar genomförs trots den stora risken för att dessa vapen kommer att användas vid brott mot internationell människorätt och humanitära lagar, säger Natalie Goldring.

Hon påpekar att enligt ATT måste de länder som ingår i avtalet ta hänsyn till riskerna för att de vapen som säljs kommer på avvägar eller används på fel sätt. Och enligt Goldring innebär det, om reglerna tas på allvar, att det blir närmast omöjligt att fortsätta att sälja vapen till länder som Egypten och Saudiarabien.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Vapenavtal utan effekt

Två år har gått sedan det historiska ATT-avtalet trädde i kraft. Men flera länder som stod bakom regleringen av den internationella handeln med vapen anklagas nu för att själva bryta mot avtalet – i synnerhet när det gäller konflikten i Jemen.

Fria Tidningen

FN påverkas av storföretag

I en ny studie anklagas FN för ett ökat beroende av företagsanpassade lösningar på globala problem.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu