”Hembiträden är också arbetare”

Världens upp till hundra miljoner hemhjälpsarbetare har rätt till reglerade arbetsförhållanden och minimilöner. Det slogs fast när en ny konvention antogs vid Internationella arbetsorganisationens (ILO) årskongress i Genève förra veckan. Fackliga företrädare betraktar beslutet som en viktig seger.

Fria Tidningen

Frihandelsavtal bröt samman

Förhandlingarna om ett nytt handelsavtal inom den så kallade Doha-rundan bröt samman i tisdags, till följd av samma motsättningar mellan rika och fattiga länder som präglat samtalen sedan starten för sju år sedan. EU:s och USA:s vägran att se bortom de egna storföretagens intressen är det största hindret, enligt kritiska biståndsorganisationer.

© 2024 Fria.Nu