• Unga jemeniter tittar ner i ett hus i Sanaa som bombats av den saudiledda koalitionen.
  • "I nästan ett års tid har det funnits bevis för användningen av klustervapen", säger Anna Macdonald från Control Arms.
Fria Tidningen

Vapenavtal utan effekt

Två år har gått sedan det historiska ATT-avtalet trädde i kraft. Men flera länder som stod bakom regleringen av den internationella handeln med vapen anklagas nu för att själva bryta mot avtalet – i synnerhet när det gäller konflikten i Jemen.

– I fråga om tillämpning är situationen i Jemen den stora besvikelsen, säger Anna Macdonald, som är ordförande för Control Arms, en organisation som bevakar hur avtalet UN Arms Trade Treaty (ATT) efterlevs.

Anna Macdonald säger att det är särskilt besvärande hur flera av de länder som gick i bräschen för vapenavtalet sedan har agerat.

– Det är en stor besvikelse att dessa länder, som fortfarande hävdar att avtalet är ett viktigt framsteg för internationell nedrustning och säkerhet, samtidigt är beredda att bryta mot det genom sina vapenförsäljningar till Saudiarabien.

Den saudiledda koalition som bekämpar rebellerna i Jemen anklagas för att ha dödat tusentals civila i landet. Saudiarabien anses ha brutit mot humanitära lagar genom bombningen av civila mål, däribland sjukhus.

Jemen är det fattigaste landet i Mellanöstern. Enligt FN har konflikten tvingat tre miljoner människor på flykt sedan i mars 2015.

Fler av de länder som har undertecknat vapenavtalet, däribland Storbritannien, USA, Frankrike och Sverige, har trots konflikten i Jemen fortsatt med sina vapenleveranser till Saudiarabien. Ett agerande som enligt kritiker innebär ett brott mot vapenavtalet.

Hittills har 90 av FN:s medlemsstater undertecknat avtalet. Anna Macdonald säger att det är en hög siffra eftersom överenskommelsen fortfarande är ganska ny. Målsättningen är dock att få med alla världens stater.

Vapenavtalet trädde i kraft i slutet av december 2014. Både Sverige, Storbritannien och Frankrike har ratificerat avtalet, medan USA hittills bara har undertecknat det, utan ratificering.

Avtalet slår fast att vapen inte ska säljas till länder som använder dessa för att bryta mot internationella humanitära lagar, begå folkmord eller genomföra brott mot mänskligheten.

Storbritanniens vapenleveranser till Saudiarabien har varit föremål för heta debatter i det brittiska parlamentet. Saudiska myndigheter bekräftade nyligen att man i Jemen använt sig av klustervapen tillverkade i Storbritannien.

– I nästan ett års tid har det funnits bevis för användningen av klustervapen, men Storbritannien har ignorerat och ifrågasatt uppgifterna, och istället förlitat sig på den saudiledda koalitionens förnekanden, säger Anna Macdonald.

Vapnen i fråga ska enligt henne ha sålts till Saudiarabien 1989. Sedan dess har Storbritannien undertecknat ett förbud mot klusterbomber, en vapentyp som dödar urskillningslöst.

På senare tid har det kommit rapporter som tyder på att USA är på väg att åtminstone begränsa vissa vapenleveranser till Saudiarabien.

– USA uppger att de kommer att sätta stopp för försäljningen av precisionsbomber till Saudiarabien. Detta på grund av det höga antalet civila dödsfall i Jemen, säger Anna Macdonald.

Hon påpekar samtidigt att det är svårt att bedöma den kommande utvecklingen, efter att Donald Trump tillträtt som president.

Enligt fredsforskningsinstitutet Sipri är världens tre största vapenexportörer USA, Ryssland och Kina. De länder som importerar mest vapen är Indien, Saudiarabien och Kina.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Vapenavtal ska träda i kraft

Nu har tillräckligt många länder skrivit på det globala vapenavtalet ATT för att det ska träda i kraft.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu