• De största bankerna i Sverige investerar 4,7 miljarder i vapenföretag som exporterar till länder som kränker mänskliga rättigheter och deltar i väpnade konflikter.
Fria Tidningen

Många banker bryter mot sina egna riktlinjer

Få banker följer sina egna krav på hållbarhet och socialt ansvar, visar en granskning av Fair Finance Guide. Men trots avslöjanden om investeringar i vapen och fossila bränslen är det bara en av tio som har bytt bank de senaste åren. Ett problem är att många är belånade och därför bundna till en bank.

Bankskandalerna har avlöst varandra de senaste åren. Ändå fortsätter de fyra svenska storbankerna – Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank – att ånga på som vanligt. Enligt SVT Nyheter uppgick deras samlade vinst till 92 miljarder kronor under 2016. Trots nyheter om pengar som slussas via skatteparadis och miljöfarliga investeringar är det knappt en av tio som helt bytt bank de senaste tre åren, enligt en DN-undersökning.

Alex Veitch är aktiv i Besök en bank, ett nätverk som uppmärksammar hur olika banker investerar sina pengar. Han hoppas att fler och fler ska se fördelarna med medlemsbanker och andra alternativ, och lämna affärsbankerna.

– Vi upplever att medlemsbanker som Ekobanken och JAK-banken bygger på en mer positiv grund. Det är stor skillnad på att välja bort något sämre, som man till exempel kan göra genom etiska fonder i affärsbanker, och att välja det som är bra, säger han.

Han menar att det finns ett stort intresse för informationen som Besök en bank tar fram, men tror det kan finnas andra anledningar till att inte fler byter bank.

– Dels är det en tråkig grej att göra. Dels spelar det nog stor roll att befolkningen är så belånad. Låneavtalen binder ofta all ens bankverksamhet till samma bank. Dessutom har medlemsbankerna hittills erbjudit begränsad service. Om de klarar övergången från sparbank till helbank kommer det bli lättare att byta.

Besök en bank är inte ensam om att försöka sprida kunskap om bankers verksamhet. Projektet Fair Finance Guide rangordnar varje år olika banker enligt hur bra de är på områden som mänskliga rättigheter, klimatpåverkan, arbetsvillkor och skatteflykt.

– Vi tittar både på företagens formella riktlinjer och gör stickprov för att kontrollera om de faktiskt lever upp till dem. I regel hittar vi stora avvikelser mellan vad de säger och vad de gör, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide.

Den största utmaningen för projektet är att få insyn i hur bankerna investerar och lånar ut i praktiken, berättar han. En tradition av diskretion och sekretess och dåligt strukturerade processer gör att bankerna är svåra att granska. Han jämför sektorn med hur textilindustrin såg ut tills för några år sedan, med tusentals leverantörer i så kallade högriskländer och samtidigt en liten kontrollapparat.

Målet med Fair Finance Guide är att få en mer hållbar och ansvarsfull banksektor genom att skapa tryck på bankerna genom konsumenterna, säger Jakob König.

– Det är bra med både piska och morot från kunder, de är bankernas viktigaste intressenter. Men många områden behöver också politiska åtgärder. Det är alldeles för lite rörlighet och konkurrens på marknaden, säger Jakob König som föreslår att det borde gå att behålla sitt kontonummer när man byter bank, vilket både förenklar för kunder och ökar konkurrensen.

Fakta: 

Fair Finance Guide

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som grundades i Nederländerna år 2009 och som syftar till att öka insynen i hur hållbart bankerna investerar.

I dag finns Fair Finance Guide i åtta länder: Nederländerna, Sverige, Frankrike, Japan, Indonesien, Belgien, Tyskland och Brasilien. Bakom svenska Fair Finance Guide står organisationerna: Naturskyddsföreningen, Sveriges konsumenter, Amnesty International, Diakonia och Fair Action.

Varje år kartlägger Fair Finance Guide Sverige vilka krav de sju största och de två alternativa bankerna i Sverige ställer på hållbarhet och socialt ansvar när de investerar. Utifrån fallstudier kontrolleras sedan om dessa riktlinjer följs i praktiken.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu