Debatt


Jenny Gustavsson
  • Det kan inte anses vara berättigat att människor i Sverige i dag känner sig utsatta och mår dåligt på grund av sin könsidentitet eller sitt könsuttryck, menar skribenten.
Landets Fria

Psykisk ohälsa hos normbrytare – vem tar ansvar?

Statistiken talar sitt tydliga språk. Den psykiska ohälsan hos transpersoner är större än hos befolkningen i allmänhet. Samhällets normer skapar ohälsa och det är något som måste uppmärksammas, skriver Jenny Gustavsson från Örebro Rättighetscenter.

Psykisk ohälsa är något som förekommer i alla åldrar och kulturer, oavsett kön. Att verka för mental hälsa innebär att uppmärksamma dem som mår dåligt och arbeta för att förbättra deras livskvalitet. I dag mår många transpersoner psykiskt dåligt på grund av sin transerfarenhet.

Det kan inte anses vara berättigat att människor i Sverige i dag känner sig utsatta och mår dåligt på grund av sin könsidentitet eller könsuttryck. Att detta dessutom leder till ett självdestruktivt beteende är helt oacceptabelt. Har vi inte kommit längre?

Enligt Folkhälsomyndighetens hälsoenkät ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer – en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige” upplever endast en tiondel av alla transpersoner i Sverige att de kan leva helt enligt sin könsidentitet.

Att detta bidrar till psykisk ohälsa är ganska självklart, men vi måste också förstå att känslan av att inte kunna vara sig själv fullt ut, är en fråga om liv och död.

I enkäten kan även en negativ trend under ämnet självmord identifieras.

Sett till befolkningen i allmänhet har sex procent någon gång under de senaste tolv månaderna allvarligt övervägt att ta sitt liv. För Sveriges transpersoner är siffran hela 36 procent.

När en betraktar statistiken över självmordsförsök rapporterade cirka en tredjedel av respondenterna till enkäten att de någon gång försökt ta sitt liv.

I åldersgruppen 15 till 19 år var andelen självmordsförsök högst och 40 procent hade någon gång försökt avsluta sitt liv.

Transpersonerna fick även ange skälet till självmordstankarna alternativt självmordsförsöket och tre fjärdedelar menade att det helt eller delvis berodde på deras transerfarenhet.

Mental ohälsa är något som måste diskuteras mer i vardagen. Vi vill uppmärksamma vilka negativa effekter samhällets normer har på individer som bryter mot cis-normen.

På Örebro Rättighetscenter arbetar vi bland annat med att motverka diskriminering av individer på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Uppmärksammas transpersoners psykiska ohälsa kanske vi kan bryta denna negativa spiral, och kanske kan alla personer i samhället få må bra som sig själva.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Fria.Nu