Stå upp mot normaliseringen av högerextremismen | Fria.Nu

Debatt


SAC Syndikalisterna
  • Leo Heyman, anställd på park- och naturförvaltningen i Göteborg, vägrade i somras att delta i en vräkning av EU-migranter och får därför årets Civilkuragepris av SAC Syndikalisterna.
Fria Tidningen

Stå upp mot normaliseringen av högerextremismen

Vi behöver politiker och organisationer som reagerar mot den rådande anpassningen till högerns tolkning av samhällsproblemen och vardagshjältar som vågar stå upp för människovärdet, skriver SAC Syndikalisterna.

För sjutton år sedan, den 12 oktober 1999, mördades Björn Söderberg för att han stod upp och visade civilkurage på sin arbetsplats. Han hade upptäckt att en nazist blivit förtroendevald i den lokala fackklubben, en situation som hade varit farlig och ofrånkomligen gett en högerextremist möjlighet att skapa sig en plattform inom arbetarrörelsen.

Vi lever i en tid när Björn Söderbergs mod behövs mer än någonsin. Allt sedan Sverigedemokraterna tog plats i riksdagen har extremhögern kunnat röra sig in i den offentliga debatten och samtalet har mer och mer förskjutits till att passa deras världsbild. En tidning med tydliga kopplingar till nazismen deltar på Bokmässan och dess anhängare får en debattartikel publicerad i Göteborgsposten. I Gävles kommunfullmäktige buar allianspolitiker ut en ledamot som vill prata om Sverigedemokraternas historia och ideologi, med stöd av kommunfullmäktiges ordförande. Under tiden tycks landet ha vant sig vid att ha en person med Björn Söders bakgrund och ideologiska hemvist som riksdagens andre vice talman.

Samtidigt närmar vi oss nästa val, där den borgerliga alliansen vill ta makten till varje pris. Redan nu försöker de hantera förhållandet till Sverigedemokraterna inom sina partier, ömsom genom fördömanden, ömsom genom att partiföreträdare kräver att de ska släppas in till samarbete. Detta sker i skuggan av regeringens nya hårda flyktingpolitik.

Även ute på arbetsplatserna förskjuts gränsen för vad som anses rimligt. På park- och naturförvaltningen i Göteborg skickas parkarbetare ut för att bistå polisen när EU-migranter ska vräkas från sina bostäder. De får se på när romer drivs bort, för att sedan riva deras boplatser och föra bort deras ägodelar. Det är en arbetsgång som Göteborgs kommun inte är ensamma om och det kallas, med en förbluffande cynism, för att städa.

Anställda på park- och naturförvaltningen i Göteborg vittnar om hur de får röja undan människors bostäder, medan de vräkta fortfarande ser på. I praktiken förvandlas de till en del av ordningsmakten vars arbetsuppgift är att göra platsen obeboelig, för att de som slagit sig ner inte ska kunna återvända.

Till minne av Björn Söderberg delar SAC Syndikalisterna ut Civilkuragepriset till någon som uppvisat civilkurage och agerat mot missförhållanden på sin arbetsplats.

I år går priset till Leo Heyman, anställd på park- och naturförvaltningen i Göteborg. När hans grupp i somras tilldelades arbetet med att hjälpa till vid en vräkning av EU-migranter stod han upp för människovärdet och arbetsvägrade.

Leo Heyman visar att det är möjligt att säga nej – att det är möjligt att stå upp för människovärdet, trots att samhällsklimatet har blivit så kallt att parkarbetare förväntas ställa upp på att röja samhällets fattigaste och mest marginaliserade invånare ur vägen. Om vi ska kunna vända utvecklingen måste fler reagera och våga stå upp mot den rådande anpassningen till högerns tolkning av samhällsproblemen.

Vi behöver politiker och organisationer som vågar stå fast när det blåser. Och vi behöver vardagshjältar som står upp för det som borde vara en självklarhet.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu