• Den politiska majoriteten i Spånga-Tensta har beslutat att föreningar som inte lever upp till den nya regeln om jämställda styrelser blir utan ekonomiskt stöd. foto: Maja Suslin/TT
Stockholms Fria

Beslut om jämställda styrelser skapar debatt

Till nästa år ska alla föreningsstyrelser i Spånga-Tensta ha en jämställd representation av män och kvinnor. Den politiska majoriteten i stadsdelen har beslutat att föreningar som inte lever upp till den nya regeln blir utan ekonomiskt stöd. Men beslutet kritiseras av oppositionen.

Reglerna, som träder i kraft nästa år, kommer enligt Awad Hersi (MP) ordförande i nämnden, göra Spånga-Tensta till den första stadsdelen i Stockholm som ställer krav på jämställda föreningar. Styrelser som består av mer än 60 procent av det ena eller andra könet blir utan stöd och syftet är att fler kvinnor ska få plats i styrelserna.

– Vi vill stötta fler kvinnliga ledare i föreningslivet och se till att kvinnors perspektiv finns representerade i stadsdelen, säger Awad Hersi.

Han kan inte svara på hur könsfördelningen i styrelserna i stadsdelen ser ut i dag, men säger att det är ett problem med jämställdhet överlag, där män i maktposition är överrepresenterade i styrelserummen.

– Vi vet att det finns mycket att jobba på. Inte bara i Spånga-Tensta utan i hela Sverige. Vi är först i Stockholm med detta och hoppas att fler stadsdelar följer efter.

Men förslaget har mött motstånd från oppositionen. Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden, tycker inte att det är rätt väg att gå.

– Alla är såklart överens om att det är viktigt med så jämställda föreningsstyrelser som möjligt, men det ska arbetas fram på frivillig grund av föreningarna själva inte genom pekpinnar och krav från klåfingriga politiker.

Han menar att detta kan slå mot exempelvis kvinnojourer och andra verksamheter som arbetar med viktiga samhällsinsatser och där kvinnor är överrepresenterade i styrelserna.

– Det vore fel om en förening som gör viktiga samhällsinsatser genom att till exempel driva ett Kvinnocenter skulle nekas bidrag bara för att de har 61 procent kvinnor i sin styrelse. 

Men enligt Awad Hersi (MP) kommer det inte bli ett problem – då det finns möjlighet att göra undantag från reglerna.

– Målet med de nya reglerna är inte att slå undan benen för någon förening. Det finns möjlighet till undantag för regeln om jämställda styrelser om det finns särskilda skäl. Kvinno- och tjejjourer har en väldigt tydlig målgrupp och har organiserat sig som de gör för att bygga upp en trygghet för den målgruppen.

Finns det andra föreningar som också kan komma att undantas från reglerna om jämställda styrelser?

– Regeln om jämställda styrelser ska följas. Sedan finns ett undantag som kan användas i särskilda fall men då ska föreningen tydligt motivera varför man inte kan uppfylla det här kravet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu