• Besättningen på Ship to Gazas fartyg ”Marianne av Göteborg” som i somras bordades av israelisk militär.
Fria Tidningen

Ship to Gaza i rättstvist med israeliska staten

Israeliska staten har inlett en rättsprocess för att kunna konfiskera Ship to Gazas svenskflaggade skepp. Ship to Gaza kräver nu hjälp från UD.

Israeliska staten har inlett en rättsprocess mot Ship to Gaza Sverige. Syftet ska vara att konfiskera det svenskflaggade skeppet Marianne som användes under sommarens försök att bryta blockaden av Gaza. I de handlingar som israeliska staten har lämnat in till distriktsdomstolen i Haifa står man fast vid att Israel har laglig rätt att upprätthålla en marin blockad mot Gazaremsan.

– Vi är ju inte förvånade, men vi kommer inte acceptera det här. Vi kommer använda oss av israleiska advokater för att bestrida den här argumentationen, säger Ann Ighe, talesperson för Ship to Gaza.

Det är inte den första rättstvisten mellan den israeliska staten och Ship to Gaza. Förra året beslutade en israelisk domstol att gå på Ship to Gazas linje om att de skulle återfå skeppet Estelle som användes i försöket att bryta blockaden mot Gaza år 2012. Israeliska staten har överklagat ärendet till högsta domstolen där det ännu inte har behandlats.

Men det aktuella fallet skiljer sig från det tidigare eftersom Estelle är ett finskflaggat fartyg. Marianne är ett svenskflaggat fartyg med svensk ägare och därför måste UD agera, säger Ann Ighe.

– Svenska UD har tidigare markerat att Israel inte har rätt att borda ett svenskflaggat skepp på internationellt vatten. De kan inte acceptera att israeliska staten konfiskerar ett svenskt skepp med svensk ägare som seglades av en svensk förening. Det är uppenbart att de måste markera mot det här.

Erik Wirkensjö på UD bekfräftar att det hölls en domstolsförhandling förra veckan och att UD hade ett möte med Ship to Gaza inför den. Men UD har inte fått någon information om förhandlingens resultat och väntar sig ha ett möte med Ship to Gaza senare under veckan.

Ett av målen med sommarens aktion var att skänka Marianne, som tidigare har varit ett fiskefartyg, som bistånd till Palestinian fishermen’s association på Gazaremsan. Och det står föreningen fast vid. Om Ship to Gaza återfår båten kommer man kräva att den skänks till organisationen, säger Ann
Ighe.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu