• Ekonomiskt stöd ska stoppa lanthandelsdöden. Här övergiven lanthandel till salu i Kalix kommun i Norrbotten.
Landets Fria

Extra pengar till butiker i glesbygden

Utredningen Service i glesbygd är ute på remiss. Går förslagen igenom handlar det om ytterligare ekonomiskt stöd till 200 matbutiker i glesbygden.

Ytterligare ett stöd som kan vara på gång är ett särskilt stöd till butiker i den glesaste glesbygden. I utredningen Service i glesbygd från i våras presenterades ett förslag där butiker med en omsättning mellan två och elva miljoner kronor per år ska kunna få maximalt 300 000 kronor. Butiken ska ligga på landet med minst 15 kilometer till nästa butik och ha öppet minst 40 timmar per vecka. Små butiker, med en nettoomsättning på maximalt 2 miljoner kronor, ska kunna få stöd med 100 000 kronor per år om butiken har öppet minst 20 timmar per vecka. Förslaget är ute på remiss och ett beslut måste komma under hösten för att det ska finnas med i budgeten för nästa år.

Hela Sverige ska leva har stora förhoppningar om ännu mer pengar.

– Vi ser inte det här som ett stöd utan som en ersättning för att handlare tillhandahåller grundläggande service som marknaden inte klarar av att göra, säger Åse Classon, ordförande för Hela Sverige ska leva.

Hon poängterar att det är viktigt att det är ”nya” pengar som inte kommer tas från de redan beslutade pengarna i landsbygdsprogrammet.

– Vi tycker heller inte att ersättningen ska vara kopplad till omsättningen utan betalas ut till den som utför samhällsservicen, säger hon.

Torbjörn Wikström och Annelie Wikström på Saxnäs lanthandel skulle omfattas av stödet om det beslutas utifrån förslaget som det ser ut i dag.

– Det skulle vara hela skillnaden för oss. Då skulle vi kunna ha en deltidsanställd person och vi skulle kunna ta ut första semestern på åtta år. Åka runt lite i Sverige skulle vi göra, säger Torbjörn Wikström.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu