Fördjupning


Tema: Kärnkraft

  • ”12 miljarder räcker inte det heller, det är bara kaffepengar i sammanhangen”, säger Jens Holm (V).
  • Åsa Romson (MP) hade hoppats på att kunna införa höjt skadeståndsansvar före andra länder, men menar att det inte är så enkelt.
Fria.Nu

”Vi kan höja till 12 miljarder här och nu”

Regeringen har gett besked om att höjt försäkringsansvar dröjer. Men rent juridiskt finns inget hinder att höja skadeståndsbeloppet enligt Miljödepartementet och Jens Holm (V) anser att Miljöpartiet svängt i frågan.

I mitten av november gav miljöminister Åsa Romson (MP) beskedet att Sverige kommer att invänta andra EU-länder innan skadeståndsbeloppen för kärnkraftsbolagen höjs.

– Jag hade nog hoppats att vi i Sverige kunde vara tydliga med att nu avser vi att ratificera det här före de andra. Men det är inte så enkelt, man har beslutat på EU-nivå att man ska ratificera samtidigt, sa Åsa Romson till Sveriges radio i november.

Det beskedet förvånar Jens Holm (V).

– Innan valet i september var vi tre partier som var inne på att försäkringsansvaret måste höjas till 12 miljarder nu och inte vänta in andra länder. Nu har Miljöpartiet, tyvärr, svängt helt i den frågan.

Men MP menar att de inte alls svängt i frågan.

– Nej inte alls. Vår ståndpunkt är lika klar som alltid. Skadeståndsbeloppet ska höjas, men exakt när det ska ske har vi inte uttryckt någon åsikt om. Så snart det är möjligt har varit inriktningen och det kvarstår, säger Lise Nordin, energipolitisk talesperson MP.

Holm ser inget problem med att Sverige ligger steget före de andra medlemsländerna.

– Vi kan höja till 12 miljarder här och nu. Det är ingen som kommer att klandra Sverige för det, så det borde vi absolut göra. Sedan anser vi att 12 miljarder inte räcker det heller, det är bara kaffepengar i sammanhangen, säger Jens Holm (V).

Enligt MP finns det två vägar att gå och frågan ligger nu på regeringens bord.

– I de diskussioner vi har haft i Miljöpartiet innebär den första vägen att få med samtliga länder för att det är viktigt att hjälpa andra länder framåt i denna fråga. Men det finns en gräns hur länge vi kan vänta och det är regeringen som gör den avvägningen, säger Nordin.

Om ett höjt försäkringskrav ska kunna börja gälla nu måste det införas i dagens lagstiftning, som råder fram till att de nya reglerna kan träda i kraft. Det går att göra, i alla fall delvis, menar ämnesråd Susanne Gerland på Miljödepartementet.

– I dagsläget går det inte att få fulla försäkringsbelopp. Försäkringsbolagen är inte beredda att täcka fullt så höga försäkringar i dagsläget, men omkring 9–10 miljarder, säger Gerland.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Ett svart hål för skattebetalarna”

Kärnkraft

Slutförvaret av kärnbränsle beräknas kosta 130 miljarder kronor, men riskerar att bli betydligt dyrare. Dessutom slipper industrin troligen både ansvar och kostnader under de 100 000 år som bränslet måste förvaras.

En kärnkraftsolycka kan bli dyr för staten

Kärnkraft

Den verkliga kostnaden för en olycka kan bli hundratals miljarder. Därför anser många att dagens försäkringskrav på industrin är lågt satta i jämförelse med vad notan för en kärnkraftsolycka kan komma att bli.

”Kärnkraftsindustrin måste börja bära sina egna kostnader”

Kärnkraft

Kärnkraft är billigt. Det är något som förespråkarna brukar framhålla. Men bakom prislappen finns många dolda kostnader för samhället. Fria Tidningar reder ut hur kärnkraften subventioneras och kan komma att kosta stora summor pengar flera generationer framöver.

© 2023 Fria.Nu