Fördjupning


Tema: Kärnkraft

  • Forsmarks kärnkraftverk.
Fria.Nu

Vattenfall: ”Industrin är inte subventionerad”

Det svenska kärnkraftsbolaget Vattenfall anser att industrin bär alla sina kostnader.

– Min bedömning är att kärnkraften inte är subventionerad och jag stöttar mig delvis på den utredning som gjordes av regeringen i samband med lagändringen. Vi anpassar oss efter de regler och lagar som finns och tycker dessutom att kärnkraften i jämförelse med andra kraftslag beskattas väldigt hårt, säger Mats Ladeborn, ansvarig för kärnkraftsutveckling på Vattenfall.

När det gäller SMM:s förslag på höjning av avgiften till Kärnavfallsfonden anser Ladeborn inte att den är rimlig.

– Vi delar inte myndighetens syn på utvecklingen av fonden och anser att det borde vara oförändrade nivåer på avgiften. Däremot är det ingen diskussion om att vi tar det fulla ansvaret för den totala kostnaden av slutförvaret.

Hur ställer ni er till den nya lagstiftningen om ansvar och ersättning vid en radiologisk olycka?

– Vi tycker att det är en rimlig hållning och förbereder oss för att lagstiftningen ska träda i kraft. Det finns inga meningsskiljaktigheter i detta.

Om en olycka skulle kosta mer än de pengar som finns i dotterbolagen och över de summor bolaget är försäkrat för, hur finansierar då industrin mellanskillnaden?

– Det är en hypotetisk fråga men vi rättar oss efter de regler och lagar som sätts upp för oss. Vi tycker att det är rimligt att höja avgiften från 3 till 12 miljarder och att det är ett obegränsat ansvar för bolagen.

Men om det inte finns några tillgångar att hämta i bolaget och skadorna och effekterna uppgår till hundratals miljarder?

– Det är värdet i bolaget som finns. Om bolaget inte har något mer så finns det inte mer, så är det ju.

Kan det då ses som en subvention att staten kan komma att få gå in med pengar?

– Min bedömning är att det inte är en subvention. Givetvis måste samhället förhålla sig till alla de risker som finns i samhället och ha en tanke runt det.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Ett svart hål för skattebetalarna”

Kärnkraft

Slutförvaret av kärnbränsle beräknas kosta 130 miljarder kronor, men riskerar att bli betydligt dyrare. Dessutom slipper industrin troligen både ansvar och kostnader under de 100 000 år som bränslet måste förvaras.

En kärnkraftsolycka kan bli dyr för staten

Kärnkraft

Den verkliga kostnaden för en olycka kan bli hundratals miljarder. Därför anser många att dagens försäkringskrav på industrin är lågt satta i jämförelse med vad notan för en kärnkraftsolycka kan komma att bli.

”Kärnkraftsindustrin måste börja bära sina egna kostnader”

Kärnkraft

Kärnkraft är billigt. Det är något som förespråkarna brukar framhålla. Men bakom prislappen finns många dolda kostnader för samhället. Fria Tidningar reder ut hur kärnkraften subventioneras och kan komma att kosta stora summor pengar flera generationer framöver.

© 2024 Fria.Nu