Fördjupning


Tema: Kärnkraft

  • Tjernobylolyckan inträffade den 26 april 1986 då en reaktor förstördes genom en explosion. Radioaktiva partiklar speds över stora delar av Europa.
Fria.Nu

En kärnkraftsolycka kan bli dyr för staten

Den verkliga kostnaden för en olycka kan bli hundratals miljarder. Därför anser många att dagens försäkringskrav på industrin är lågt satta i jämförelse med vad notan för en kärnkraftsolycka kan komma att bli.

Olyckan i Fukushima i Japan, inklusive kompensation och avveckling av reaktorerna i kärnkraftverket, beräknas kosta motsvarande omkring 1 500 miljarder svenska kronor. Det är betydligt högre kostnader än de svenska kärnkraftsbolagen är skyldiga att vara försäkrade mot.

– Det har aldrig varit fråga om att man trott att en olycka inte kan kosta mer. Det handlar om att bolagen inte anses kunna betala mer, säger Tomas Kåberger, professor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.

I och med att det var känt från början att kärnkraften var en potentiellt farlig energikälla blev det en förutsättning att skapa ett system med begränsningar i det ekonomiska ansvaret efter en olycka för att få någon att investera i kärnkraften.

– Enligt Pariskonventionen är anläggningsinnehavarens ansvar begränsat till ett visst belopp – ansvarsbeloppet. Från den utgångspunkten kan man säga att det finns en inbyggd subvention i atomansvarighetssystemet, förklarar Ingvar Persson, tidigare chefsjurist på Statens kärnkraftsinspektion, SKI, som tog fram delar av den statliga utredningen inför den nya lagstiftningen i Sverige.

Men utöver det förhållandevis låga försäkringsansvaret finns det enligt Tomas Kåberger kostnader som inte ens regleras i lagen.

– Industrin är noga med att de inte vill ta något ansvar för hälsoeffekter av olyckor och inte heller långsiktiga effekter. Båda dessa aspekter är potentiellt stora, men utanför det som lagstiftningen omfattar.

En annan aspekt som håller priserna nere för industrin är att underleverantörer till kärnkraftsbolagen är fria från ansvar vid en olycka.

– Annars skulle kärnkraftverk bli ännu dyrare att bygga eftersom underleverantörer skulle behöva ta betalt för risken att de skulle bli ekonomiskt ansvariga för olyckor. Detta regleras i både Pariskonventionen och den svenska lagstiftningen och infördes för att att subventionera kärnkraften, säger Kåberger.

Men skulle Sverige kunna höja försäkringsansvaret till mer rimliga belopp i förhållande till vad en olycka verkligen kostar och införa det i den svenska lagstiftningen oavsett de belopp som sätts i konventionen?

– Ansvarsbeloppet bestäms ytterst av lagen i den stat där den kärntekniska anläggningen är belägen. Beloppet får sättas högre eller lägre men det får inte understiga det belopp som anges i konventionen. Hur högt beloppet kan sättas bestäms med hänsyn till försäkringsmarknadens kapacitet, säger Ingvar Persson.

Det blir därför inte möjligt för en stat att införa ett försäkringskrav på hundratals miljarder. Beloppen sätts utifrån de nivåer kärnkraftsbolagen kan bli försäkrade för. Istället för krav på höga försäkringsbelopp kommer ett obegränsat ansvar att införas.

– Det finns en klart uttalad politisk vilja att införa ett obegränsat skadeståndsansvar men hittills har Pariskonventionen ansetts hindra möjligheten att införa ett obegränsat ansvar. I och med 2004 års tilläggskonvention och den nya lagen, som förhoppningsvis kommer att träda i kraft inom en nära framtid, blir det möjligt att införa ett obegränsat skadeståndsansvar för reaktorinnehavarna, säger Ingvar Persson.

Men Tomas Kåberger anser att det inte är tillräckligt med ett obegränsat ansvar.

– Man tar bort ansvarsbegränsningen, och det är bra. Men det räcker inte. Ska du få köra en bil måste du ha en trafikförsäkring som kan ersätta den värsta tänkbara olycka du kan ställa till med, i dag 300 miljoner kronor. Man borde ställa motsvarande krav om betalningskapacitet på den som vill köra en kärnreaktor.

Fakta: 

”Miljöskadlig subvention”

I Naturvårdsverkets förstudie Potentiellt miljöskadliga subventioner listas kärnkraftens försäkringsansvar som en miljöskadlig subvention. ”Svårt att uppskatta subventionen, men om skadeansvaret utvidgas, skulle försäkringskostnaden öka och därmed också kostnaden för att framställa kärnkraftsel.”

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Ett svart hål för skattebetalarna”

Kärnkraft

Slutförvaret av kärnbränsle beräknas kosta 130 miljarder kronor, men riskerar att bli betydligt dyrare. Dessutom slipper industrin troligen både ansvar och kostnader under de 100 000 år som bränslet måste förvaras.

”Kärnkraftsindustrin måste börja bära sina egna kostnader”

Kärnkraft

Kärnkraft är billigt. Det är något som förespråkarna brukar framhålla. Men bakom prislappen finns många dolda kostnader för samhället. Fria Tidningar reder ut hur kärnkraften subventioneras och kan komma att kosta stora summor pengar flera generationer framöver.

© 2024 Fria.Nu