Framtiden väntar inte på Lunds universitet | Fria.Nu

Debatt


Fossil free LU
  • Över 1 600 studenter har skrivit under uppropet Fossil Free LU i hopp om att stiftelser som universitetet förvaltar ska sluta placera donerade medel i företag som utvinner kol, olja och fossilgas.
Skånes Fria

Framtiden väntar inte på Lunds universitet

Kampanjen Fossil Free LU vill att Lunds universitet slutar placera donerade medel i företag som utvinner kol, olja och fossilgas. Detta är något som universitetsstyrelsen nyligen sa nej till, trots att över 1600 studenter och anställda har skrivit under uppropet. Universitetet vågar inte stå upp för sin egen värdegrund och sina studenters framtid. Det skriver tre aktiva i kampanjen i veckans debatt.

Vi vill att Lunds universitet ska sluta att placera donerade medel i företag som utvinner kol, olja och fossilgas. Detta sa universitetsstyrelsen nyligen nej till. Ett av huvudargumenten är att de i sin roll som stiftelseförvaltare inte behöver följa sin egen värdegrund. Att resonera så är moraliskt högst tvivelaktigt, och kampanjen kräver att universitetet istället vågar stå upp för sin värdegrund och sina studenters framtid genom att sluta finansiera klimatförändringarna.

Lunds universitet har visionen att vara ”ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor”. Att Lunds universitet väljer att fortsätta placera pengar i kol, olja och fossilgas när människor runtom i världen redan får sina liv förstörda på grund av klimatförändringarna är enligt oss inte ett sätt att förbättra vår värld och människors villkor.

Till följd av Fossil Free-kampanjens påtryckningar det senaste året tillsatte förvaltningsstyrelsen nyligen en genomgång av hur kapitalförvaltningen i anknutna stiftelser förhåller sig till universitetets värdegrund. De framhäver att rollerna som statlig myndighet och som stiftelseförvaltare inte ska blandas samman, och sammanfattar att ”universitetets värdegrund gäller således inte heller automatiskt stiftelserna.” Vi förstår att det är viktigt att juridiskt skilja på olika ansvarsområden, men undrar om universitetsstyrelsen i detta fall anser sig vara moraliskt ansvarsbefriade från sin egen värdegrund?

Även om en bortser från värdegrundsfrågan har universitetet ansvaret för en ekonomiskt hållbar förvaltning av sina stiftelser. Det bästa sättet att möta detta ansvar är att divestera ur fossila bränslen, det vill säga att sälja av innehav i kol, olja och gas. För att nå FN:s beslutade klimatmål om max två graders höjning av jordens medeltemperatur måste fyra femtedelar av de i dag kända fossilreserverna lämnas under jord. Fossilbolagen, liksom många andra börsnoterade bolag, värderas efter sina reserver och tillgångar. Det innebär att när världens ledare når den klimatöverenskommelse som vi behöver kommer fossilbolagen, och de som investerar i dem, lämnas med enorma mängder ’strandade tillgångar’ som då blir värdelösa. VD för Andra AP-fonden, Eva Halvarsson, som nyligen sålt av 840 miljoner kronor placerade i fossila bränslen, motiverar beslutet med att det bidrar till att skydda fondens långsiktiga avkastning då det minskar dess utsatthet för strandade tillgångar. Slutsats: att divestera är en god idé även ur ekonomisk långsiktig synpunkt.

Genomgången av stiftelseförvaltningen som universitetet låtit genomföra visar att stiftelserna troligtvis har möjlighet att väsentligt sänka kolintensiteten i sina portföljer. Analysen pekar på tre tillgängliga verktyg för ansvarsfull investering: påverkansarbete, aktivt ägande och förändring av placeringarna. Donationsstyrelsen menar att de två första alternativen är uteslutna på grund av universitetets och placeringarnas storlek. Alltså återstår endast divestering om universitetet vill tillämpa en hållbar och ansvarsfull investeringspolicy. Trots detta, och uppfattningen att universitetet måste bevara sin renommé som donationsförvaltare både ekonomiskt, moraliskt och juridiskt, så drar donationsstyrelsen märkligt nog ändå slutsatsen att ingenting behöver göras åt den nuvarande placeringspolicyn.

Efter över ett års kampanjande börjar vi i ärlighetens namn tröttna på universitetsstyrelsens svaga och tveksamma argument för att inte agera och därmed inte våga stå upp för sin egen värdegrund och sina studenters framtid. Den 2 december kommer Bill McKibben, grundare av 350.org och Fossil Free-rörelsen samt årets mottagare av Right Livelihood Award, till Lund för att uppmana Lunds universitet att divestera. I samband med detta inleder vi en tio dagar lång ”Divestment Action Week” med flera aktiviteter som är öppna för allmänheten. Allt för att lyfta fram det orimliga i att universitetet förblir passivt i denna högaktuella fråga. Aktionsveckan avslutas med en stor demonstration den 12 december utanför universitetshuset, där styrelsen sammanträder för sista gången i år. Då förväntar vi oss inget mindre än att frågan om att divestera tas upp igen.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Fria.Nu