Så räddar vi hemtjänsten | Fria.Nu
Sarah Olsson

Fördjupning


Granskning: Hemtjänsten

Fria Tidningen

Så räddar vi hemtjänsten

I Göteborg och Nyköping införs 6-timmars arbetsdag på prov, regeringen meddelar att vinster i välfärden ska stoppas och nätverket Hemtjänstupproret, HUR, kämpar för hemtjänstpersonalens arbetsvillkor. Men vilka insatser behövs?

Hemtjänstmedarbetarna Jeanette, Sofia och Marianne som Fria Tidningen pratade med i förra numret har alla tre anslutit sig till ”Hemtjänstupproret”, ett nätverk som startade upp i våras, som en reaktion på det införda mobila registreringssystemet i Stockholm, för att kontrollera exakt vilka tider personalen är inne hos de äldre.

– När de införde ParaGå, då kände jag bara att det här var droppen, säger Jeanette.

Hemtjänstupproret ”vill bort från en tillvaro där ekonomiska (vinst)intressen går före människors värde och rätt till bra vård och omsorg”.

– Hemtjänsten är extremt hårt pressad – ekonomiskt och demokratiskt. Förutom vårdtagarna drabbar det oss längst ner i hierarkin, vi som faktiskt jobbar och kan jobbet, säger Hemtjänstupproret till Fria.

– Politikerna har glömt att lyssna på oss allt för länge.

Vinstintressena inom hemtjänsten kommer nu att tas bort efter den överenskommelse som slutits mellan den nya regeringen och Vänsterpartiet. Men vad det i praktiken kommer att innebära är ännu oklart, om det verkligen innebär att vinstsyftande företag inte får erbjuda äldreomsorg så kommer det att bli ganska stor skillnad, menar professor Marta Szebehely som lett arbetet med forskningsprogrammet Omsorg i omvandling: vardagsliv, organisering och välfärdspolitik under sex års tid. Förutom slopade vinstintressen, provas lösningar med 6-timmars arbetsdag inom vårdyrken just nu i både Nyköping och Göteborg. Något som redan införts i våra nordiska grannländer, berättar Marta Szebehely.

– I Norge och Danmark har man 37-timmars arbetsvecka och lunchen är inräknad i arbetstiden. De har mer tid till kontakt.

Men vad 6-timmars arbetsdag i slutändan leder till för resultat är en omstridd fråga.

– Man har prövat i Kiruna och åtminstone i början blev det besparingar om man såg till både kommunens och statens kostnader, genom minskad sjukskrivning, men det höll inte i sig. Problemet är att om man förväntar sig att personalen ska arbeta mer intensivt på sina sex timmar så är inte mycket vunnet, säger Marta Szebehely.

Hemtjänstmedarbetarna Jeanette, Sofia och Marianne har enkla och konkreta förslag på hur hemtjänsten kan förbättras:

– Inga vinstintressen, en gemensam ägare, små arbetsgrupper och personalinflytande.

Inte heller råder det brist på forskningsunderlag för metoder för att förbättra hemtjänsten. Även forskningen ger tydliga och enkla svar på hur en god hemtjänst ska skapas, berättar Marta Szebehely.

– Tid, kontinuitet, flexibilitet och stöd. Tid för att hinna genomföra uppgifter och till samtal, kontinuitet – samma person eller ett fåtal som kommer, flexibilitet – står det dusch på schemat men personen just i dag kunnat utföra det själv ska personalen kunna utföra något annat. Det måste också finnas stöd – både från chefer och att kunna prata och utbyta erfarenheter med sina arbetskamrater.

Men det som framför allt måste göras är att de ekonomiska åtstramningar som äldreomsorgen utsatts för sedan runt 1990 måste återställas, menar Marta Szebehely.

– Sedan måste man se till att personalen får större möjligheter att möta de äldres varierande behov, det vill säga genom att ta bort de detaljerade biståndsbesluten och ge personalen mer handlingsutrymme – och därmed också ge de gamla mer inflytande över sin vardag.

Fakta: 

Hemtjänstupproret

Hemtjänstupproret (HUR) är ett nätverk för hemtjänstarbetare med ambitionen att förändra de bristfälliga arbetsvillkor som råder inom hemtjänsten. De vill bort från en tillvaro där ekonomiska (vinst)intressen går före människors värde och rätt till bra vård och omsorg.

De driver tre krav: att stoppa övervakningen av hemtjänstarbetare, att ges de andrum och kisspauser de har rätt till och deras kompetens ska inkluderas i den planering och beslut som rör dem.

Källa: Hemtjänstupproret

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu