Sarah Olsson

Fördjupning


Granskning: Hemtjänsten

  • Trots stressad personal och att beviljad hemtjänst många gånger inte möter behoven, är majoriteten av överlag de äldre nöjda med hemtjänsten.
Fria Tidningen

Maj-Britt, 90: Personalen har förskräckligt dåligt med tid

Stressad personal med kort om tid, svårt att välja hemtjänstbolag och handläggarens beslut blir många gånger fel. Men överlag är de flesta äldre ändå nöjda med sin hemtjänst.

Maj-Britt Österling är snart 90 år och har hjälp av hemtjänsten två gånger om dagen. Tio minuter på morgonen och tio minuter på kvällen kommer hemtjänsten och hjälper på och av med stödstrumpor.

– De sitter så hårt så det klarar jag inte av själv, säger Maj-Britt.

Hon är väldigt nöjd med personalen och den hjälp hon får.

– De är så snälla de som jobbar! De stannar alltid längre än tio minuter, jag tjuvar lite. Jag är ju lite av en knäpp-kärring, så vi har så mycket att prata om. Men de har förskräckligt dåligt med tid, även om inte jag lider av det så gör ju andra det.

Maj-Britt Österling är inte ensam om sin uppfattning. För trots nedskärningar och ständiga rapporter om personalens undermåliga arbetsförhållanden, visar Socialstyrelsens årliga undersökning att 89 procent av de äldre överlag är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. De problem som finns gäller framför allt tidsbristen: 22 procent uppgav i Socialstyrelsens undersökning 2013 att de inte kan påverka vilka tider personalen ska hjälpa dem.

Majoriteten, 77 procent, av de med hemtjänst har liksom Maj-Britt hemtjänst som drivs i offentlig form. Men över hälften fick välja utförare. Just valet av utförare är något som är svårt för många. Ett problem som inte bara upplevs av de äldre själva utan även bland de anhöriga. Pernilla Kristoffersson och hennes vän Fanny Falkenberg mötte problemet när deras mor- och farföräldrar började bli äldre och behövde någon form av hjälp.

– Det är en process man går in i att börja leta och välja. Allt är nytt och man vet inte var och hur man ska söka information, säger Pernilla Kristoffersson. De upptäckte att det inte fanns något lätt sätt att hitta information och tog tag i problemet själva och bildade sajten seniorval.se, där äldre och anhöriga ska hitta lättillgänglig information om äldreomsorg. Behovet är enormt – sajten hade över en kvarts miljon besökare förra året. I arbetet med sidan har de kunnat se många tendenser när det gäller de problem som de äldre upplever med hemtjänsten. Den allra vanligaste frågan om hemtjänst är just att det är svårt att välja, berättar Pernilla Kristofferson.

Ett annat problem de upplever är att de äldre och deras anhöriga inte vet vad de kan förvänta sig. Det är oklart vem som ansvarar för vad.

– Vi upplever ibland att folk inte vet vad de kan förvänta sig. Vem är det som ansvarar för vad, kommunen eller utföraren?, säger Pernilla Kristofferson. Det samma framgår i Socialstyrelens rapport, bara 62 procent vet vart de ska vända sig om de vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten. Problemet med att inte veta vart det går att vända sig vid synpunkter och klagomål är allvarligt, då det många gånger blir fel redan från början. 24 procent uppger att handläggarens beslut om hemtjänst bara delvis är anpassat efter deras behov.

Vilka behov personen har bestäms av en biståndshandläggare. Ofta blir det fel då många äldre gärna underdriver sina behov, vittnar hemtjänstpersonal om. Personens kön är också en betydande faktor i vilken hjälp som beviljas, visar flera undersökningar. Precis som att personalstyrkan består av över 90 procent kvinnor är även majoriteten av brukarna kvinnor, nästan 70 procent. Kvinnor har generellt sämre hälsa än män men får ändå mer hjälp med personlig omvårdnad än städning och matlagning, visar bland annat en undersökning av hemtjänsten i Botkyrka kommun. Män får mer hjälp med hushållsarbete. Hjälpen som beviljas påverkas också av om personen är samboende eller ensamboende. Maj-Britt Österling är ensamboende och får städhjälp tre gånger i veckan. Men även samboende kvinnor får i högre grad hjälp med hushållsarbetet av hemtjänsten. Män som sambor med kvinnor får däremot ofta hushållsarbetet utfört av sina hustrur.

Maj-Britt Österling tycker att det är viktigt att uppskatta hemtjänstpersonalens arbete och själv påverka situationen.

– Det finns ju de som klagar på hemtjänsten, men det beror mycket på hur man är själv. Är man grinig och störig så är det klart att det inte blir något bra, säger hon.

Det viktigaste för brukarna är att de har möjlighet att påverka vem som ska komma hem till dem, menar Pernilla Kristoffersson.

– Det är personerna som är det viktiga eftersom det är din vardag. Det är personer som ska komma in regelbundet i din personliga sfär, kanske till och med duscha dig och då är det jätte- viktigt att personkemin stämmer. Om det inte fungerar så ska man ha makt att kunna byta.

Källor: Program för hållbar jämställdhet, Hemtjänsten i Botkyrka kommun – En gender budget analys. Socialstyrelsens rapport ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” 2013

Fakta: 

På frågan ”På en skala 1–10, till vilken grad anser ni att ni uppfyller goda arbetsförhållanden för er personal?” svarade de tre största kommunernas hemtjänst 7–8 och fem av de tio största privata hemtjänstbolagen 8–10.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så räddar vi hemtjänsten

I andra delen i Frias granskning av hemtjänsten kommer forskare och personal med förslag på insatser.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu