• Forskaren David Karlsson menar att kommunpolitiken allt mer liknar den nationella, med tydliga blockgränser. SD:s ökade stöd i många kommuner leder dock till fler blocköverskridande samarbeten, för att undvika att de får en vågmästarroll.
Göteborgs Fria

Blockgränser överges för att stänga ute SD

42 svenska kommuner har i dag ett blocköverskridande styre. Att SD har påverkat partier att söka sig över blockgränserna är tydligt, enligt kommunforskaren David Karlsson.

– Om det blir en parlamentarisk oklar situation där SD har möjlighet att få en vågmästarroll försöker partierna för det mesta hitta en annan lösning.

Av Västra Götalands 49 kommuner har tio ett blocköverskridande styre. Det innebär att det är något vanligare förekommande här, än i Sverige i genomsnitt. Enligt David Karlsson, docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, har kommuner med blocköverskridande styre ofta en blandad befolkningssammansättning. Den liknar genomsnittet i Sverige, utan att luta åt det ena eller andra hållet.

– Många av Västra Götalands kommuner har en sådan blandad befolkning och det är ganska jämnt mellan blocken, till skillnad från i till exempel många norrländska industrikommuner där de rödgröna har ett starkt fäste eller i storstadskommuner där alliansen brukar vara starkare.

Andelen kommuner där fler än fyra partier styr tillsammans ökade kraftigt i slutet av 90-talet, från 13 kommuner 1994 till 42 kommuner 1998. Sedan dess har nivån varit jämn, runt 40-50 kommuner per mandatperiod. Men det betyder inte att blockpolitiken har blivit svagare. Enligt David Karlsson är det snarare tvärtom.

– Det är främst i komplexa parlamentariska situationer som blocköverskridande majoriteter bildas. I synnerhet när de etablerade partierna vill stänga ute Sverigedemokraterna eller ett lokalt parti från en vågmästarroll.

Blocköverskridande samarbeten är dock långt ifrån ett nytt fenomen. David Karlsson beskriver utvecklingen som en paradox – samtidigt som strävan efter blockmajoriteter har ökat i kommunerna har också organiserade blocköverskridande styren ökat.

– Förr var inte blockpolitiken så hård i kommunerna och partierna samarbetade kors och tvärs över blockgränserna i olika frågor. Nu är det mer likt den nationella politiken på så sätt att man vill hålla ihop majoriteter under hela mandatperioden.

Den enda av Göteborgsregionens 13 kommuner som den senaste mandatperioden har haft ett blocköverskridande styre är Lilla Edet. Där har Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet styrt tillsammans.

– Vi är unika i Sverige med just den konstellationen. Jag tror inte att den finns någon annanstans, säger kommunpolitikern Peter Spjuth, V, och fortsätter:

– I det initiala läget var det för att stänga ute Sverigedemokraterna ifrån någon form av inflytande. Sedan hade vi bra personkemi mellan oss.

Han tycker att samarbetet har fungerat bra, och menar att eftersom de från början satte sig och diskuterade igenom vilka frågor de inte ideologiskt kunde samarbeta kring har det inte blivit några problem.

– På kommunal nivå är politiken ofta väldigt pragmatiskt, det är mycket vardagsfrågor som inte är ideologiska, säger Peter Spjuth.

För demokratin finns det både för- och nackdelar med mer blocköverskridande samarbeten. Går man som väljare in med vetskapen om att det kan bli olika konstellationer kan valet ses lite som ett smörgåsbord med valmöjligheter. En stor nackdel är dock att möjligheten för blocköverskridande lösningar minskar förutsägbarheten för väljarna. Ett annat potentiellt problem är att blocköverskridande styren, till exempel Socialdemokraterna och Centerpartiet som enligt SKL är det vanligaste blocköverskridande samarbetet, är svårt att rösta bort.

– Då finns ingen samlad opposition. Man måste rösta på extrempartier för att kunna rösta bort det, och då finns det risk för proteströster. Allra tydligast blir det problemet när S och M regerar tillsammans, säger David Karlsson.

Fakta: 

Blocköverskridande styren i regionen:

Lilla Edet: FP, S, V

Vara: C, KD, S, V, MP

Falköping: C, KD, S

Orust: M, C, KD, MP, V, Orustpartiet, Folkviljan

Munkedal: C, S

Strömstad: M, S, Strömstadspartiet

Bengtsfors: FP, S, MP

Gullspång: C, S, MP

Lysekil: M, S, MP

Herrljunga: S, Kommunens Väl, FP, MP

Detta är styret vid mandatperiodens slut, vissa har förändrats under mandatperiodens gång.

Källa: SKL

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu