Debatt


Michael Thyberg
Fria.Nu

"Politikerna satsar inte tillräckligt på KRIS"

Trots att organisationen KRIS, Kriminellas revansch i samhället, är ett starkt komplement till kriminalvården och bidrar till att minska brottsligheten får man inte det stöd från staten som behövs för att göra en fullgod insats. Det skriver Michael Thyberg, medlem i Rikskris.

Sedan föreningen KRIS startades hösten 1997 av 11 tungt kriminella personer, har utvecklingen gått fram oerhört fort. En del kända profiler i föreningsvärlden säger att det tar normalt 30 år för en förening att nå den storlek KRIS gjort på sex år. I dag har KRIS cirka 4 800 medlemmar.

Det finns 24 lokalföreningar i Sverige och ett riksförbund (RIKSKRIS). KRIS finns även i Danmark, Finland och nu Litauen som för övrigt invigs av svenska ambassadören i Vilnius den 4 mars 2004.

Vad har då KRIS gjort för att bli så populära? Jo, fyllt ett tomrum för människor som vill lägga av med kriminalitet och droger. KRIS har skapat en plattform, en social och drogfri miljö för väldigt många. KRIS erbjuder kamratskap, solidaritet.

Under åren KRIS expanderat har olika verksamhetsområden växt fram ur de behov som finns hos målgruppen. Anstaltsteamen, bestående av både kvinnliga och manliga grupper, gör dagliga besök på landets fängelser. Där möter vi intagna och informerar om verksamheten, men har även enskilda samtal med dem som vill. Samtal som ligger till grund för det motiveringsarbete som byggs upp. De som vill ha stöd skall också få det.

KRIS möter upp vid muck. Planerar kontakter med socialen, frivården och de instanser som behövs för att frigivningen skall leda till ett nytt liv och inte tillbaka till fängelset.

Flertalet KRIS-föreningar har i dag stödboende och arbetar för att ta fram bostäder. Man kan även arbetsträna hos KRIS. I Stockholm har man inrättat en arbetspool, som hjälper till med vägledning och med arbeten.

KRIS fungerar som öppenvård, det vill säga ett ställe dit man kan gå och träffa drogfria människor som själva suttit i skiten. Fler och fler söker sig till föreningar runt om i landet för att få stöd.

Under åren KRIS funnits har över 1 000 personer fått stöd och hjälp. Många har i dag fått bra arbeten, bostad, tagit tillbaka sitt körkort och blivit en 'Svensson'. Vinsten för den enskilda individen och samhället är enormt.

KRIS behövs mer i dag än någonsin. Allt fler åker in för grova brott och fängelserna är överfyllda. Kriminalvården har ett stort besparingskrav som drabbar de intagna.

Men KRIS får inte det stöd av staten man borde få. Trots att vi är ett starkt fungerande komplement till den existerande kriminalvården. En ekvation som inte går ihop.

För mer info, se www.kris.a.se

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu